ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ OS ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 & ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤ 2022 - 2022-10-08

2022-10-08 / 2022-10-09 /

Tatami 1 Tatami 2 Tatami 3
10:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
10:00 - 10:10 (00:10)
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
10:00 - 10:15 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
10:00 - 10:10 (00:10)
3
10:05
10:10 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
2
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 & 7 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
10:10 - 10:25 (00:15)
4
10:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
10:15 - 10:30 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
10:15 - 10:30 (00:15)
4
10:20
10:25 KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
10:25 - 10:40 (00:15)
4
10:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
10:30 - 10:40 (00:10)
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
10:30 - 10:45 (00:15)
4
10:35
10:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
10:40 - 10:50 (00:10)
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
10:40 - 10:50 (00:10)
3
10:45 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
10:45 - 11:00 (00:15)
4
10:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 & 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
10:50 - 11:05 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
10:50 - 11:05 (00:15)
4
10:55
11:00 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
11:00 - 11:10 (00:10)
3
11:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
11:05 - 11:20 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
11:05 - 11:15 (00:10)
3
11:10 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
11:10 - 11:20 (00:10)
3
11:15 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 & 9 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
11:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
11:20 - 11:35 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
2
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
11:20 - 11:35 (00:15)
4
11:25 KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
11:25 - 11:40 (00:15)
4
11:30
11:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
11:35 - 11:50 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
11:35 - 11:50 (00:15)
4
11:40 KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
11:40 - 11:55 (00:15)
4
11:45
11:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
11:50 - 12:05 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
11:50 - 12:05 (00:15)
4
11:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
11:55 - 12:05 (00:10)
3
12:00
12:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
12:05 - 12:15 (00:10)
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
12:05 - 12:20 (00:15)
4
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
12:05 - 12:20 (00:15)
4
12:10
12:15
12:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG
2
12:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
12:25 - 12:35 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -25KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG
2
12:30 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35ΚG
12:30 - 12:40 (00:10)
4
12:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -25 & -30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
12:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -30 & -35KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35 & -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
12:40 - 12:50 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU-25 & -30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
12:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35KG
12:45 - 12:55 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -35KG
3
12:50 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40ΚG
12:50 - 13:00 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +40ΚG
12:50 - 13:00 (00:10)
4
12:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +35KG
2
13:00 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -30 & -35KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
13:05
13:10 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
13:10 - 13:25 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
13:10 - 13:25 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
13:10 - 13:20 (00:10)
3
13:15
13:20 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
13:20 - 13:35 (00:15)
4
13:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
13:25 - 13:40 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
13:25 - 13:40 (00:15)
4
13:30
13:35 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
13:35 - 13:45 (00:10)
3
13:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
13:40 - 13:55 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G4
13:40 - 13:50 (00:10)
3
13:45 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G5
13:45 - 13:55 (00:10)
3
13:50 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1
13:50 - 14:05 (00:15)
4
13:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
13:55 - 14:05 (00:10)
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2
13:55 - 14:05 (00:10)
3
14:00
14:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
14:05 - 14:20 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU
14:05 - 14:20 (00:15)
5
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
14:05 - 14:20 (00:15)
4
14:10
14:15
14:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
14:20 - 14:35 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
14:20 - 14:35 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
14:20 - 14:30 (00:10)
3
14:25
14:30 KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
14:30 - 14:45 (00:15)
5
14:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 & 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
14:35 - 14:50 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G4
14:35 - 14:45 (00:10)
3
14:40
14:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU
14:45 - 15:00 (00:15)
5
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
14:45 - 14:55 (00:10)
3
14:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
14:50 - 15:00 (00:10)
3
14:55
15:00
15:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30 & -34 & -37KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40 & -45KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +45ΚG
2
15:10 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -35ΚG
15:10 - 15:20 (00:10)
4
15:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40 & -45KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
15:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -34 & -37 & -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
15:20 - 15:30 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 & 3-ΜΑΥΡΕΣ +45KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 & 3-ΜΑΥΡΕΣ +45KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
3
15:25 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -35KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -40KG
3
15:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -30 & -34 & -37KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40 & -45KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +50ΚG
2
15:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -35KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40ΚG
15:35 - 15:45 (00:10)
4
15:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +44KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
15:40 - 15:50 (00:10)
4
15:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +50ΚG
15:45 - 15:55 (00:10)
4
15:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +44KG
15:50 - 16:00 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -35KG
15:50 - 16:00 (00:10)
4
15:55 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45KG
3
16:00 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -50 & +50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
16:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
16:05 - 16:20 (00:15)
4
16:10 KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
16:10 - 16:20 (00:10)
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
16:10 - 16:20 (00:10)
3
16:15
16:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
16:20 - 16:30 (00:10)
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
16:20 - 16:45 (00:25)
5
KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
16:20 - 16:35 (00:15)
4
16:25
16:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1
16:30 - 16:40 (00:10)
3
16:35 KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1
16:35 - 16:50 (00:15)
4
16:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
16:40 - 16:50 (00:10)
3
16:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2
16:45 - 16:55 (00:10)
3
16:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
16:50 - 17:00 (00:10)
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2
16:50 - 17:00 (00:10)
3
16:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G3
16:55 - 17:05 (00:10)
3
17:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1
17:00 - 17:15 (00:15)
4
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 & 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
17:00 - 17:10 (00:10)
3
17:05 KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1
17:05 - 17:20 (00:15)
4
17:10 KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU
17:10 - 17:20 (00:10)
3
17:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2
17:15 - 17:25 (00:10)
3
17:20 KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2
17:20 - 17:35 (00:15)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
17:20 - 17:35 (00:15)
4
17:25
17:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +50KG
2
17:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
17:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +50KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -37 & -47KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -37 & -42KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
17:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
17:45 - 17:55 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +52ΚG
17:45 - 17:55 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -47 & -52KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
17:50 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +52ΚG G1
3
17:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -50KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -42KG
17:55 - 18:10 (00:15)
5
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +52ΚG G2
3
18:00 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +50KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40 & -45KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
18:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +55ΚG
2
18:10 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -49 & -54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -47 & -52KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
18:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -39 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +52ΚG
18:15 - 18:30 (00:15)
5
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +55ΚG
3
18:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -49 & -54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +55ΚG G1
18:20 - 18:30 (00:10)
4
18:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +54KG
18:25 - 18:35 (00:10)
4
18:30 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -50KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +55ΚG G2
18:30 - 18:40 (00:10)
4
18:35 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -55KG
2

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ OS ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 & ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤ 2022 - 2022-10-09

2022-10-08 / 2022-10-09 /

Tatami 1 Tatami 2 Tatami 3
09:00 KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
09:00 - 09:45 (00:45)
8
Kata ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
09:00 - 10:00 (01:00)
9
KATA ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU
09:00 - 09:20 (00:20)
4
09:05
09:10
09:15
09:20 KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΝΔΡΩΝ 9-8-7 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
09:20 - 09:30 (00:10)
3
09:25
09:30 KATA ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΝΔΡΩΝ 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
09:30 - 09:45 (00:15)
3
09:35
09:40
09:45 Kata ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
09:45 - 10:40 (00:55)
8
KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9-8-7 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
09:45 - 10:20 (00:35)
6
09:50
09:55
10:00 KATA ΕΦΗΒΩΝ 9-8-7 KYU
10:00 - 10:15 (00:15)
4
10:05
10:10
10:15 KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4 KYU
10:15 - 10:25 (00:10)
3
10:20 Kata ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
10:20 - 11:45 (01:25)
11
10:25 KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
10:25 - 11:40 (01:15)
9
10:30
10:35
10:40 Kata ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
10:40 - 11:00 (00:20)
4
10:45
10:50
10:55
11:00 Kata ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
11:00 - 11:40 (00:40)
7
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 KYU -54 & +54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 9-8-7 KYU -57 & -63KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
11:45 - 12:00 (00:15)
4
11:50 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU -54KG
2
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU -52 & -63KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
11:50 - 12:00 (00:10)
3
11:55 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU +54KG
11:55 - 12:20 (00:25)
7
12:00 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -63 & -70KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
12:00 - 13:00 (01:00)
12
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -52 & -57KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
12:00 - 12:50 (00:50)
9
12:05
12:10
12:15
12:20 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -70 & +70KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
12:20 - 12:35 (00:15)
4
12:25
12:30
12:35 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +70KG
12:35 - 13:10 (00:35)
7
12:40
12:45
12:50 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +54KG
12:50 - 13:10 (00:20)
5
12:55
13:00 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -47 & -54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:00 - 13:10 (00:10)
4
13:05
13:10 KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -53 & -59KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -61 & -68KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:10 - 13:20 (00:10)
3
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ +76KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:10 - 13:40 (00:30)
6
13:15 KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +59KG
13:15 - 13:35 (00:20)
6
13:20 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -61KG
13:20 - 13:30 (00:10)
3
13:25
13:30 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -68KG
13:30 - 13:40 (00:10)
3
13:35 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -76KG
13:35 - 14:10 (00:35)
7
13:40 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +84KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:40 - 14:05 (00:25)
5
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -75KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:40 - 13:50 (00:10)
3
13:45
13:50 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +84KG
13:50 - 14:15 (00:25)
5
13:55
14:00
14:05 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -84KG
14:05 - 14:15 (00:10)
3
14:10 KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -55 & -68KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
14:15 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -60 & -67KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
14:15 - 14:25 (00:10)
3
14:20