ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARATE OPEN SERIES ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2024 - 2024-04-13

2024-04-13 / 2024-04-14 /

Tatami 1 Tatami 2 Tatami 3
09:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:00 - 09:10 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:00 - 09:10 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
09:00 - 09:10 (00:10)
4
09:05
09:10 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
09:10 - 09:20 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
09:10 - 09:20 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
09:10 - 09:20 (00:10)
4
09:15
09:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
09:20 - 09:30 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
09:20 - 09:30 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
09:20 - 09:30 (00:10)
4
09:25
09:30 KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
2
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G8
3
09:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:35 - 09:45 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:35 - 09:45 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
09:35 - 09:45 (00:10)
4
09:40
09:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
09:45 - 09:55 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
09:45 - 09:55 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
09:45 - 09:55 (00:10)
4
09:50
09:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
09:55 - 10:05 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
09:55 - 10:05 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
09:55 - 10:05 (00:10)
4
10:00
10:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
10:05 - 10:15 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
10:05 - 10:15 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G8
10:05 - 10:15 (00:10)
4
10:10
10:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
10:15 - 10:25 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G9
10:15 - 10:25 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G10
10:15 - 10:25 (00:10)
4
10:20
10:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G11
10:25 - 10:35 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G12
3
10:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G13
3
10:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
2
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
2
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
10:35 - 10:45 (00:10)
4
10:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
10:40 - 10:50 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
10:40 - 10:50 (00:10)
4
10:45 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
10:45 - 10:55 (00:10)
4
10:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
10:50 - 11:00 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
10:50 - 11:00 (00:10)
4
10:55 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
10:55 - 11:05 (00:10)
4
11:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
11:00 - 11:10 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
11:00 - 11:10 (00:10)
4
11:05 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
11:05 - 11:15 (00:10)
4
11:10 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
11:10 - 11:20 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G8
11:10 - 11:20 (00:10)
4
11:15 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G9
11:15 - 11:25 (00:10)
4
11:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
11:20 - 11:30 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G10
11:20 - 11:30 (00:10)
4
11:25 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G11
11:25 - 11:35 (00:10)
4
11:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
11:30 - 11:40 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G12
11:30 - 11:40 (00:10)
4
11:35 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G13
3
11:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
11:40 - 11:50 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
11:40 - 11:50 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
11:40 - 11:50 (00:10)
4
11:45
11:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G8
11:50 - 12:00 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G4
3
11:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G9
11:55 - 12:05 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
2
12:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G10
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G11
3
12:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G12
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
12:05 - 12:15 (00:10)
4
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 & 9 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
12:10
12:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -25KG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -20 & -25KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
12:15 - 12:25 (00:10)
4
12:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -25KG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -20 & -25KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
3
12:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -25KG G3
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -20 & -25KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G4
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -20 & -25KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G3
3
12:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G1
12:30 - 12:40 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G1
12:30 - 12:40 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G2
12:30 - 12:40 (00:10)
4
12:35
12:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G3
12:40 - 12:50 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G1
3
12:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G3
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G2
3
12:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G4
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35ΚG G1
12:50 - 13:00 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35ΚG G2
3
12:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG G1
12:55 - 13:05 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35ΚG G3
3
13:00 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35ΚG G4
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -20 & -25KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:00 - 13:10 (00:10)
4
13:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG G2
13:05 - 13:15 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30 & -35KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:05 - 13:15 (00:10)
4
13:10 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +35ΚG G1
13:10 - 13:20 (00:10)
4
13:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG G3
13:15 - 13:25 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +35ΚG G2
3
13:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG G4
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -30 & -35KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
13:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -25 & -30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +30KG
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -25 & -30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
13:30
13:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
13:35 - 13:45 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
13:35 - 13:45 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
13:35 - 13:45 (00:10)
4
13:40
13:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
13:45 - 13:55 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
13:45 - 13:55 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
13:45 - 13:55 (00:10)
4
13:50
13:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
13:55 - 14:05 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
13:55 - 14:05 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
13:55 - 14:05 (00:10)
4
14:00
14:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
14:05 - 14:15 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
14:05 - 14:15 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
14:05 - 14:15 (00:10)
4
14:10
14:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
14:15 - 14:25 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
14:15 - 14:25 (00:10)
4
14:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
3
14:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G4
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
14:25 - 14:35 (00:10)
4
14:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
14:30 - 14:40 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
14:30 - 14:40 (00:10)
4
14:35 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
14:35 - 14:45 (00:10)
4
14:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
14:40 - 14:50 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
14:40 - 14:50 (00:10)
4
14:45 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
14:45 - 14:55 (00:10)
4
14:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
14:50 - 15:00 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
14:50 - 15:00 (00:10)
4
14:55 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
14:55 - 15:05 (00:10)
4
15:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
15:00 - 15:10 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
15:00 - 15:10 (00:10)
4
15:05 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G4
3
15:10 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
15:10 - 15:20 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
15:10 - 15:20 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G5
3
15:15 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 & 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
15:15 - 15:25 (00:10)
4
15:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
15:20 - 15:30 (00:10)
4
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
15:20 - 15:30 (00:10)
4
15:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
15:25 - 15:35 (00:10)
4
15:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G9
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
15:30 - 15:40 (00:10)
4
15:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G8
15:35 - 15:45 (00:10)
4
15:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
3
15:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
3
15:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G1
15:50 - 16:00 (00:10)
4
15:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G2
3
16:00 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G3
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G1
3
16:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G1
16:05 - 16:15 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40ΚG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG G2
2
16:10 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30ΚG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40ΚG G2
3
16:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30ΚG G3
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30ΚG G2
3
16:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35KG G1
16:20 - 16:30 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -35KG
16:20 - 16:30 (00:10)
4
16:25 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +40ΚG G1
3
16:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35KG G2
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -35KG G1
16:30 - 16:40 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +40ΚG G2
2
16:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -35KG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -35 & -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
16:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +35KG
16:40 - 16:50 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30 & -35KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -30KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
16:40 - 16:50 (00:10)
4
16:45 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30 & -35KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
3
16:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G1
16:50 - 17:00 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG G2
16:50 - 17:00 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG G1
16:50 - 17:00 (00:10)
4
16:55
17:00 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G2
17:00 - 17:10 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +45ΚG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -45KG
17:00 - 17:10 (00:10)
4
17:05 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30KG
3
17:10 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -34KG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +45ΚG G2
3
17:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -34KG G2
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45KG
17:15 - 17:25 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG G2
3
17:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -37KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -35ΚG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
17:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +45ΚG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -35ΚG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
3
17:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G1
17:30 - 17:40 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +45ΚG G2
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -35ΚG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G3
3
17:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45 & 45+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
17:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G2
17:40 - 17:50 (00:10)
4
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -37KG
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG G1
3
17:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +40KG G1
17:45 - 17:55 (00:10)
4
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG G2
3
17:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G3
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +40KG G2
3
17:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G4
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -40 & 40+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -34 & -37KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
18:00
18:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
18:05 - 18:15 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
18:05 - 18:15 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
18:05 - 18:15 (00:10)
4
18:10
18:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
18:15 - 18:25 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
18:15 - 18:25 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
18:15 - 18:25 (00:10)
4
18:20
18:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
18:25 - 18:35 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
18:25 - 18:35 (00:10)
4
18:30 KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
3
18:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
18:35 - 18:45 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
18:35 - 18:45 (00:10)
4
18:40 KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
3
18:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5
18:45 - 18:55 (00:10)
4
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6
18:45 - 18:55 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G4
3
18:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G7
18:50 - 19:00 (00:10)
4
18:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
3
19:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
2
19:05 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG
3
19:10 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -36KG G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -50 & 50+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
3
19:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -36KG G2
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -50 & 50+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -45KG G1
3
19:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -50 & 50+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G3
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -35 & -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
19:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -45KG G2
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -50KG
19:25 - 19:35 (00:10)
4
19:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +44KG G1
19:30 - 19:40 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45KG
3
19:35 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ +50ΚG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ +50ΚG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
2
19:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +44KG G2
19:40 - 19:50 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -35 & -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -32 & -36KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
19:45 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -50KG
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG
2
19:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +44KG G3
19:50 - 20:00 (00:10)
4
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -44KG
19:50 - 20:00 (00:10)
4
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +44KG G1
3
19:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +44KG G2
3
20:00 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +44KG G4
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -40 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +44KG
2
20:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -36KG
2

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ KARATE OPEN SERIES ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2024 - 2024-04-14

2024-04-13 / 2024-04-14 /

Tatami 1 Tatami 2 Tatami 3
09:00 KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:00 - 09:10 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
09:00 - 09:10 (00:10)
4
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:00 - 09:10 (00:10)
4
09:05
09:10 KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
09:10 - 09:20 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
09:10 - 09:20 (00:10)
4
09:15 KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
3
09:20 KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1
09:20 - 09:30 (00:10)
4
KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3
09:20 - 09:30 (00:10)
4
09:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1
3
09:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G3
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4
09:30 - 09:40 (00:10)
4
09:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G4
2
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1
09:35 - 09:45 (00:10)
4
09:40 KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:40 - 09:50 (00:10)
4
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2
09:40 - 09:50 (00:10)
4
09:45 KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
3
09:50 KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
3
KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1
09:50 - 10:00 (00:10)
4
09:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU
3
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2
3
10:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
2
10:05 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -37 & -42KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35 & -40KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
10:10 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -47KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -52KG
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -45KG
3
10:15 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +52ΚG G1
10:15 - 10:25 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +52ΚG G2
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -50KG
3
10:20 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -37 & -42KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +50KG G1
3
10:25 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -47KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -52KG
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +50KG G2
3
10:30 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +52ΚG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -37KG
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG
2
10:35 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -42KG
2
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -47KG
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
10:40 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -52KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +52ΚG
10:40 - 10:50 (00:10)
4
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
2
10:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +50KG G2
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +50KG G1
3
10:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -40KG
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +50KG
10:50 - 11:00 (00:10)
4
10:55 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -45KG
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
2
11:00 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -50 & -55KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +55ΚG
11:00 - 11:10 (00:10)
4
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -49KG
2
11:05 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -55 & 55+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -54KG
2
11:10 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45 & -50KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
11:10 - 11:20 (00:10)
4
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45 & -50ΚG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +54KG
2
11:15 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -55 & 55+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -39 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
11:15 - 11:25 (00:10)
4
11:20 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -55KG
3
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +55ΚG
3
11:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ +54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G1
3
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ +54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) G2
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -49 & -54KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
11:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -49KG
2
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -54KG
3
11:35 KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 KYU
11:35 - 12:10 (00:35)
9
11:40 KATA ΕΦΗΒΩΝ 9-8-7 KYU
11:40 - 11:50 (00:10)
3
KATA ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU
11:40 - 11:55 (00:15)
4
11:45
11:50 Kata ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
11:50 - 12:15 (00:25)
6
11:55 Kata ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
11:55 - 12:20 (00:25)
6
12:00
12:05
12:10 KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU
12:10 - 12:25 (00:15)
5
12:15 KATA ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ & 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
12:15 - 13:10 (00:55)
12
12:20 KATA ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4 KYU
2
12:25 Kata ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
12:25 - 12:40 (00:15)
5
Kata ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
12:25 - 13:05 (00:40)
11
12:30
12:35
12:40 KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
12:40 - 13:00 (00:20)
5
12:45
12:50
12:55
13:00 Kata ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ
13:00 - 13:35 (00:35)
8
13:05
13:10 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 KYU -47KG
2
13:15 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +70KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:15 - 13:30 (00:15)
5
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -61KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
13:15 - 13:30 (00:15)
4
13:20
13:25
13:30 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU -57KG
2
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU -47KG
2
13:35 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU -63KG
2
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU -54KG
13:35 - 13:45 (00:10)
3
13:40 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -52KG
13:40 - 13:55 (00:15)
4
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -57KG
13:40 - 13:55 (00:15)
4
13:45 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -47KG
2
13:50 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -54KG
13:50 - 14:20 (00:30)
8
13:55 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -63KG
13:55 - 14:10 (00:15)
4
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -70KG
13:55 - 14:05 (00:10)
3
14:00
14:05 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +70KG
14:05 - 14:20 (00:15)
4
14:10 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -68 & -76ΚG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
14:10 - 14:20 (00:10)
3
14:15
14:20 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -68KG
14:20 - 14:30 (00:10)
3
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -61KG
14:20 - 14:30 (00:10)
3
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -61KG
14:20 - 14:45 (00:25)
7
14:25
14:30 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +76KG
14:30 - 14:45 (00:15)
4
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -76KG
14:30 - 14:45 (00:15)
4
14:35
14:40
14:45 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -67 & -75KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
14:45 - 15:00 (00:15)
4
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -84 & 84+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
14:45 - 15:00 (00:15)
4
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU 61+KG
14:45 - 15:00 (00:15)
4
14:50
14:55
15:00 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -60KG
15:00 - 15:10 (00:10)
3
KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ 66+KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
15:00 - 15:15 (00:15)
4
KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4KYU -59 & -66KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
15:00 - 15:10 (00:10)
3
15:05
15:10 KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -59Kg
15:10 - 15:20 (00:10)
3
KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -48 & -53KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
15:10 - 15:20 (00:10)
3
15:15 KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -66Kg
2
15:20 KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -50 & -55KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -61 & -68KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)
2
KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +68KG
2