sportdata
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ KARATE OPEN SERIES ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2022 - 2022-03-12

2022-03-12 / 2022-03-13 / Print

Ring 1 Ring 2 Ring 3
09:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
09:00 - 09:10 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
09:00 - 09:10 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
09:00 - 09:10 (00:10)
09:05
09:10
09:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
09:15 - 09:25 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (4 entries draw)
09:15 - 09:25 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4 (3 entries draw)
09:20
09:25 KATA ΠΑΙΔΩΝ 6 & 7 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (3 entries draw)
09:25 - 09:35 (00:10)
09:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
09:30 - 09:40 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
09:30 - 09:40 (00:10)
09:35
09:40 KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
09:40 - 09:50 (00:10)
09:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
09:45 - 09:55 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
09:45 - 09:55 (00:10)
09:50
09:55 KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (3 entries draw)
10:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (4 entries draw)
10:00 - 10:10 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (4 entries draw)
10:00 - 10:10 (00:10)
10:05 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
10:05 - 10:15 (00:10)
10:10
10:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4 (3 entries draw)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G5 (4 entries draw)
10:15 - 10:25 (00:10)
10:20 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4 (4 entries draw)
10:20 - 10:30 (00:10)
10:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (2 entries draw)
10:30 KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (4 entries draw)
10:30 - 10:40 (00:10)
10:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
10:35 - 10:45 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G6 (3 entries draw)
10:40
10:45 KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
10:45 - 10:55 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
10:45 - 10:55 (00:10)
10:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
10:50 - 11:00 (00:10)
10:55
11:00 KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (3 entries draw)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4 (3 entries draw)
11:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (3 entries draw)
11:10 KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1 (4 entries draw)
11:10 - 11:20 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2 (3 entries draw)
11:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4 (3 entries draw)
11:20 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (4 entries draw)
11:20 - 11:30 (00:10)
11:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
11:25 - 11:35 (00:10)
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
11:25 - 11:35 (00:10)
11:30
11:35 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (4 entries draw)
11:35 - 11:45 (00:10)
11:40 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G4 (4 entries draw)
11:40 - 11:50 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (2 entries draw)
11:45
11:50 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G1 (4 entries draw)
11:50 - 12:00 (00:10)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G2 (3 entries draw)
11:55
12:00 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -25 & -30KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG G3 (3 entries draw)
12:05 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G1 (5 entries draw)
12:05 - 12:20 (00:15)
12:10 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -25KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG G2 (4 entries draw)
12:10 - 12:20 (00:10)
12:15
12:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG G1 (3 entries draw)
12:25 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 & 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 -25 & -30KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +35KG G1 (4 entries draw)
12:25 - 12:35 (00:10)
12:30 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +30KG G2 (3 entries draw)
12:35 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +35KG G2 (4 entries draw)
12:35 - 12:45 (00:10)
12:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG (5 entries draw)
12:40 - 12:55 (00:15)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +35KG G3 (4 entries draw)
12:40 - 12:50 (00:10)
12:45
12:50 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 8 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +35KG G4 (3 entries draw)
12:55 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG (4 entries draw)
12:55 - 13:05 (00:10)
13:00 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG (3 entries draw)
13:05
13:10 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 -30 & -35KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40ΚG (4 entries draw)
13:10 - 13:20 (00:10)
13:15
13:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35KG G1 (4 entries draw)
13:20 - 13:30 (00:10)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG (4 entries draw)
13:20 - 13:30 (00:10)
13:25 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 & 3-ΜΑΥΡΕΣ +40KG (4 entries draw)
13:25 - 13:35 (00:10)
13:30
13:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35KG G2 (4 entries draw)
13:35 - 13:45 (00:10)
13:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35KG G3 (4 entries draw)
13:40 - 13:50 (00:10)
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +35KG G4 (4 entries draw)
13:40 - 13:50 (00:10)
13:45
13:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +35KG (2 entries draw)
13:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 9 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30 & -35KG (4 entries draw)
13:55 - 14:05 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
13:55 - 14:10 (00:15)
14:00 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
14:00 - 14:15 (00:15)
14:05
14:10 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
14:10 - 14:25 (00:15)
14:15 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (4 entries draw)
14:15 - 14:30 (00:15)
14:20 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1 (3 entries draw)
14:20 - 14:30 (00:10)
14:25
14:30 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
14:30 - 14:45 (00:15)
14:35 KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2 (3 entries draw)
14:35 - 14:45 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (3 entries draw)
14:35 - 14:45 (00:10)
14:40
14:45
14:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G3 (3 entries draw)
14:50 - 15:00 (00:10)
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1 (3 entries draw)
14:50 - 15:00 (00:10)
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2 (3 entries draw)
14:50 - 15:00 (00:10)
14:55
15:00
15:05 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (4 entries draw)
15:05 - 15:20 (00:15)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 & 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G1 (5 entries draw)
15:05 - 15:20 (00:15)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 & 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (5 entries draw)
15:05 - 15:20 (00:15)
15:10
15:15
15:20
15:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU G2 (4 entries draw)
15:25 - 15:40 (00:15)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (3 entries draw)
15:25 - 15:35 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 11 & 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (3 entries draw)
15:25 - 15:35 (00:10)
15:30
15:35
15:40 KATA ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (2 entries draw)
KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU (3 entries draw)
15:40 - 15:50 (00:10)
15:45 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (4 entries draw)
15:45 - 16:00 (00:15)
15:50 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G1 (3 entries draw)
15:50 - 16:00 (00:10)
15:55 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU G2 (3 entries draw)
15:55 - 16:05 (00:10)
16:00
16:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -34KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -30KG (2 entries draw)
16:10 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG (2 entries draw)
16:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -37KG (5 entries draw)
16:15 - 16:30 (00:15)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40 & -45KG (3 entries draw)
16:20 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +45ΚG (3 entries draw)
16:25 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -30 & -35KG (2 entries draw)
16:30 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG (2 entries draw)
16:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45KG (3 entries draw)
16:40 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +45ΚG (3 entries draw)
16:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G1 (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -40KG (2 entries draw)
16:50 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45 & +45KG (3 entries draw)
16:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +40KG G2 (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -35KG (2 entries draw)
17:00 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG G1 (4 entries draw)
17:00 - 17:10 (00:10)
17:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 -30 & -34KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -40KG G2 (3 entries draw)
17:10
17:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 -37 & -40KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -45KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -50KG (2 entries draw)
17:20
17:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 10 ΕΤΩΝ 6-5-4 & 3-ΜΑΥΡΕΣ +40KG (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45KG (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -50KG (2 entries draw)
17:30
17:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -36KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +50ΚG G1 (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +50ΚG G2 (3 entries draw)
17:40
17:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -44KG (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 & 3-ΜΑΥΡΕΣ -35 & -40KG (4 entries draw)
17:45 - 17:55 (00:10)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -50 & +50KG (4 entries draw)
17:45 - 17:55 (00:10)
17:50
17:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +44KG G1 (3 entries draw)
18:00 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -47 & -52KG (3 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU +52KG (4 entries draw)
18:00 - 18:10 (00:10)
18:05 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +44KG G2 (3 entries draw)
18:10 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -42 & -47KG (2 entries draw)
18:15 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -44KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -52KG (2 entries draw)
18:20 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -42KG (2 entries draw)
18:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +44KG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -47KG (4 entries draw)
18:25 - 18:35 (00:10)
18:30 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +52ΚG (4 entries draw)
18:30 - 18:40 (00:10)
18:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 11 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -44 & +44KG (2 entries draw)
18:40 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -45 & -50KG (3 entries draw)
18:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU OPEN (3 entries draw)
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +50KG (4 entries draw)
18:45 - 18:55 (00:10)
18:50 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ OPEN (3 entries draw)
18:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -40KG (2 entries draw)

sportdata
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ KARATE OPEN SERIES ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 2022 - 2022-03-13

2022-03-12 / 2022-03-13 / Print

Ring 1 Ring 2 Ring 3
09:00 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU (3 entries draw)
09:00 - 09:10 (00:10)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU (5 entries draw)
09:00 - 09:25 (00:25)
KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (2 entries draw)
09:05
09:10 KATA ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (3 entries draw)
09:10 - 09:20 (00:10)
09:15 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU (4 entries draw)
09:15 - 09:30 (00:15)
09:20
09:25 KATA ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (4 entries draw)
09:25 - 09:40 (00:15)
09:30 KATA ΕΦΗΒΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU (7 entries draw)
09:30 - 10:05 (00:35)
09:35 KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 KYU (4 entries draw)
09:35 - 09:50 (00:15)
09:40
09:45 Kata ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (8 entries draw)
09:45 - 10:20 (00:35)
09:50
09:55 KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU (6 entries draw)
09:55 - 10:25 (00:30)
10:00
10:05
10:10 Kata ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (2 entries draw)
10:15
10:20 KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G1 (6 entries draw)
10:20 - 10:50 (00:30)
10:25 Kata ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (5 entries draw)
10:25 - 10:55 (00:30)
10:30 KATA ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ G2 (6 entries draw)
10:30 - 11:00 (00:30)
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55 KATA ΑΝΔΡΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU (2 entries draw)
11:00 Kata ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ (4 entries draw)
11:00 - 11:15 (00:15)
11:05 KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9-8-7 KYU (4 entries draw)
11:05 - 11:20 (00:15)
KATA ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4 KYU (2 entries draw)
11:10
11:15 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +55ΚG (4 entries draw)
11:15 - 11:25 (00:10)
11:20 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -50 & -55KG (2 entries draw)
11:25 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU -44 & -49 & -54KG (3 entries draw)
11:30 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +55ΚG (2 entries draw)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -40KG (2 entries draw)
11:35 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 9-8-7 KYU +54KG (4 entries draw)
11:35 - 11:45 (00:10)
11:40 KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -50KG (4 entries draw)
11:40 - 11:50 (00:10)
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +55ΚG (5 entries draw)
11:40 - 12:00 (00:20)
11:45 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU -49KG (2 entries draw)
11:50
11:55 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU +54KG (4 entries draw)
11:55 - 12:05 (00:10)
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ +54KG (8 entries draw)
11:55 - 12:25 (00:30)
12:00
12:05 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 -57KG (4 entries draw)
12:05 - 12:20 (00:15)
12:10 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -49KG (2 entries draw)
12:15
12:20 KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -54KG (2 entries draw)
12:25 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU -63KG (2 entries draw)
12:30 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 KYU -47KG (2 entries draw)
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -52KG (4 entries draw)
12:30 - 12:45 (00:15)
12:35 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU -70KG (2 entries draw)
12:40 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 KYU -54KG (2 entries draw)
12:45 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 6-5-4 KYU +70KG (4 entries draw)
12:45 - 13:00 (00:15)
12:50 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU +54KG (2 entries draw)
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -57KG (3 entries draw)
12:50 - 13:00 (00:10)
12:55
13:00 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -54KG (8 entries draw)
13:00 - 13:35 (00:35)
13:05 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -70KG (2 entries draw)
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -63KG (6 entries draw)
13:05 - 13:35 (00:30)
13:10
13:15 KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +70KG (6 entries draw)
13:15 - 13:45 (00:30)
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +54KG G2 (7 entries draw)
13:40 - 14:05 (00:25)
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -68KG (7 entries draw)
13:40 - 14:15 (00:35)
13:45
13:50 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 9-8-7 KYU +54KG (2 entries draw)
13:55
14:00 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +54KG G1 (8 entries draw)
14:00 - 14:30 (00:30)
14:05
14:10 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 6-5-4 KYU -47 & -54KG (3 entries draw)
14:15
14:20 KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -47KG (3 entries draw)
14:20 - 14:30 (00:10)
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 6-5-4 KYU -76 & +76KG (2 entries draw)
14:25
14:30 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -55 & -61KG (6 entries draw)
14:30 - 15:00 (00:30)
14:35 KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -59KG (3 entries draw)
14:35 - 14:45 (00:10)
KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -59KG (4 entries draw)
14:35 - 14:50 (00:15)
14:40
14:45
14:50 KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -53KG (2 entries draw)
14:55 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -76KG (3 entries draw)
14:55 - 15:05 (00:10)
15:00 KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +59KG (4 entries draw)
15:00 - 15:15 (00:15)
15:05 KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -61KG (5 entries draw)
15:05 - 15:20 (00:15)
15:10 KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU +76KG (5 entries draw)
15:10 - 15:35 (00:25)
15:15
15:20 KUMITE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 6-5-4 & 3-ΜΑΥΡΕΣ -68KG (2 entries draw)
15:25 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -60KG (2 entries draw)
15:30 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 9-8-7 & 6-5-4 KYU -84 & +84KG (3 entries draw)
15:30 - 15:40 (00:10)
15:35 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -67KG (2 entries draw)
15:40 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -84 & +84KG (3 entries draw)
15:40 - 15:50 (00:10)
15:45 KUMITE ΑΝΔΡΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -75KG (3 entries draw)
15:45 - 15:55 (00:10)
15:50