ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ KARATE OPEN SERIES ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2022
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45KG

  
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ -45KG - Main Tree Pool 1

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΑΝΙΩΝ,GRE
  Country Score
  GRE 6
 • ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΚΕΙΚΟ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ,GRE
  Country Score
  GRE 0

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΧΑΝΙΩΝ,GRE
  Country Score
  GRE
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2022 (2022-09-30 14:23:49 CEST +02:00)