ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ KARATE OPEN SERIES ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2022
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -70KG

  
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ 3-ΜΑΥΡΕΣ KYU -70KG - Main Tree Pool 1

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  ΑΣΜΤ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 7
 • ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΣΑΤΟΡΙ ΣΟΤΟΚΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 2
 • ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΑΣΜΤ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 5
 • ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  ΣΑΤΟΡΙ ΣΟΤΟΚΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 4

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  ΑΣΜΤ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 2
 • ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΑΣΜΤ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 1

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  ΑΣΜΤ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2022 (2022-09-30 15:47:03 CEST +02:00)