Results
 
European Championship JiuJitsu NoGi - Results  print this site
 Search:
Categories Rank Name Club Country
ADULTS JIU-JITSU FEMALE +70 KG 1gold ZASZCZUDŁOWICZ MAGDALENA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JIU-JITSU FEMALE -48 KG 1gold CHOJNOWSKA KAROLINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JIU-JITSU FEMALE -63 KG 1gold PNIAK SANDRA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JIU-JITSU MALE -56 & -62 KG (MERGED) 1gold GRYZ WOJCIECH  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -56 & -62 KG (MERGED) 2silver PACZKA TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -56 & -62 KG (MERGED) 3bronze KASHMEERI FARIS  SAUDI JIU JITSU FEDERATION  SAUDI ARABIA
ADULTS JIU-JITSU MALE -69 KG 1gold POLOK MACIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -69 KG 2silver FLASZ MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -69 KG 3bronze DUDZIŃSKI PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JIU-JITSU MALE -77 KG 1gold JEONG DO YOUNG  JIU-JITSU ASSOCIATION OF KOREA  REPUBLIC OF KOREA
        ADULTS JIU-JITSU MALE -77 KG 2silver ROT KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -77 KG 3bronze SCIGALA MARCEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -77 KG 4 CISOWSKI PRZEMYSLAW  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -77 KG 5 SZCZYRBA KRYSTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JIU-JITSU MALE -85 KG 1gold BAŃCZYK PAWEŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -85 KG 2silver AL KUZAI BADER  JORDANIAN  JORDAN
        ADULTS JIU-JITSU MALE -85 KG 3bronze DRUKAŁA KAMIL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JIU-JITSU MALE -85 KG 4 KUBIT KRZYSZTOF  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU DUO MEN 1gold MATUSZCZYK/PASZEWSKI  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU DUO MEN 2silver JOCHEMCZYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU DUO SHOW MALE 1gold GŁOWACZ/ZIELINSKI  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU DUO WOMEN 1gold DUO WOMEN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU FIGHTING FEMALE -63 KG 1gold WALOTEK MARTA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU FIGHTING FEMALE -70 & +70 KG (MERGED) 1gold SITKO JUSTYNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING FEMALE -70 & +70 KG (MERGED) 2silver ROSA SANDRA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -56 & -62 KG (MERGED) 1gold ZOK MICHAL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -56 & -62 KG (MERGED) 2silver TOKARCZYK MILOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -56 & -62 KG (MERGED) 3bronze KOBYLKA PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -69 & -77 KG (MERGED) 1gold GROS GRZEGORZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -69 & -77 KG (MERGED) 2silver SZECOWKA DANIEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -69 & -77 KG (MERGED) 3bronze GEMBALCZYK SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -85 KG 1gold KRAJEWSKI TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -85 KG 2silver KARKOSZ DAWID  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -94 & +94 KG (MERGED) 1gold DURAN MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -94 & +94 KG (MERGED) 2silver DOBRZYŃSKI TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        ADULTS JU-JITSU FIGHTING MALE -94 & +94 KG (MERGED) 3bronze LIPA ARKADIUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
FIGHTING MASTERS MEN M1 -85KG 1gold GEMBALCZYK SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
FIGHTING MASTERS MEN M2 +85KG 1gold GŁOWACZ TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
FIGHTING MASTERS MEN M4 -70KG 1gold BAUCZ BOGDAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI BOYS U14 -50 & -55 KG (MERGED) 1gold MADRAK PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI BOYS U14 -50 & -55 KG (MERGED) 2silver KURDYNOWSKI JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI BOYS U16 -46 & -50 KG (MERGED) 1gold NARDEA NAOR  ISRAEL  ISRAEL
        JIU-JITSU NOGI BOYS U16 -46 & -50 KG (MERGED) 2silver NOWOK OLIWIER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI BOYS U16 -46 & -50 KG (MERGED) 3bronze PIECHOWIAK BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 & U16 -57 kg (MERGED) 1gold BARNA MARIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 & U16 -57 kg (MERGED) 2silver GARDIAN WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 & U16 -57 kg (MERGED) 3bronze ZUREK ANTONINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 & U16 -57 kg (MERGED) 3bronze MIGACZ MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 & U16 -57 kg (MERGED) 5 KOCINSKA MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 & U16 -57 kg (MERGED) 5 KUREK NATALIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 -36 & -40 kg (MERGED) 1gold KOWALSKA ZUZANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 -36 & -40 kg (MERGED) 2silver BAUCZ MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 -36 & -40 kg (MERGED) 3bronze CYBULSKA MAJA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U14 -36 & -40 kg (MERGED) 4 JAGIELSKA EMILIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI GIRLS U16 -44 & -48 kg (MERGED) 1gold BALL MARTYNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U16 -44 & -48 kg (MERGED) 2silver BOHOSIEWICZ JULIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U16 -44 & -48 kg (MERGED) 3bronze WOJCICKA JULIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI GIRLS U18 & U21 -57 kg (MERGED) 1gold CICHOSZ MARTYNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U18 & U21 -57 kg (MERGED) 2silver KOZICZKOWSKA ELŻBIETA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U18 & U21 -57 kg (MERGED) 3bronze WRÓBLEWSKA JAGODA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI GIRLS U21 & ADULTS +70 kg (MERGED) 1gold ZASZCZUDŁOWICZ MAGDALENA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U21 & ADULTS +70 kg (MERGED) 2silver GABRYLUK JOANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI GIRLS U21 & ADULTS -52 kg (MERGED) 1gold STYPUŁKOWSKA ALICJA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI GIRLS U21 & ADULTS -52 kg (MERGED) 2silver DURMOWICZ AGNIESZKA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI MASTERS MEN M1 & M2 +85 KG (MERGED) 1gold ZAPADKA KORNEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MASTERS MEN M1 & M2 +85 KG (MERGED) 2silver BIAŁECKI ERNEST  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MASTERS MEN M1 & M2 +85 KG (MERGED) 3bronze FRANKIEWICZ MARCIN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI MASTERS MEN M2 & M3 -70 KG (MERGED) 1gold DĘBSKI ANDRZEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MASTERS MEN M2 & M3 -70 KG (MERGED) 2silver WALCZAK BARTŁOMIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MASTERS MEN M2 & M3 -70 KG (MERGED) 3bronze BAUCZ BOGDAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -56 & -62 KG (MERGED) 1gold PACZKA TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -56 & -62 KG (MERGED) 2silver GRYZ WOJCIECH  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -56 & -62 KG (MERGED) 3bronze WALCZAK BARTŁOMIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -69 & -77 KG (MERGED) 1gold ROT KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -69 & -77 KG (MERGED) 2silver TYSZKIEWICZ DAWID  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -69 & -77 KG (MERGED) 3bronze EMANOELY OMER  ISRAEL  ISRAEL
        JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -69 & -77 KG (MERGED) 4 KSEPKO MICHAL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN ADULTS -69 & -77 KG (MERGED) 5 PUDELEK GABRIEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI MEN U16 & U18 -55 KG (MERGED) 1gold WIŚNIEWSKI BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN U16 & U18 -55 KG (MERGED) 2silver WIŚNIEWSKI IGOR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN U16 & U18 -55 KG (MERGED) 3bronze GORA OLAF  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIU-JITSU NOGI MEN U18 & U21 +81 & + 94 KG (MERGED) 1gold KORZEMIACKI KRYSTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIU-JITSU NOGI MEN U18 & U21 +81 & + 94 KG (MERGED) 2silver PRZYBYLSKI NORBERT  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI BOYS U14 +66 kg 1gold MARCULA TYMOTEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U14 +66 kg 2silver SIENKIEWICZ KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI BOYS U14 -42 kg 1gold ŁYSAKOWSKI MICHAŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U14 -42 kg 2silver SZCZEPANIK MACIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U14 -42 kg 3bronze KOSTRZEWA DAMIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI BOYS U14 -46 kg 1gold PRZERWA OLIWIER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U14 -46 kg 2silver KOWALSKI ALEKS  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U14 -46 kg 3bronze SZYMAŃSKI ARTUR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI BOYS U14 -60 kg 1gold URBANOWICZ FILIP  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U14 -60 kg 2silver MALLEK ERNEST  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI BOYS U16 -60 kg 1gold PATYK SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U16 -60 kg 2silver POTAMAN BARTLOMIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI BOYS U16 -66 kg 1gold WIĄK ALAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U16 -66 kg 2silver ILAN ORI  ISRAEL  ISRAEL
        JIUJITSU NOGI BOYS U16 -66 kg 3bronze HEBDOWSKI MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI BOYS U16 -73 kg 1gold SAP NATAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U16 -73 kg 2silver JAWORSKI PAWEŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U16 -73 kg 3bronze NIEWOLSKI PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U16 -73 kg 4 POCZĄTKO DOMINIK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI BOYS U16 -73 kg 5 KOSTRZEWA PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI GIRLS U14 -48 kg 1gold HOFMAN NADIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI GIRLS U14 -48 kg 2silver ZMUDA DOMINIKA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI GIRLS U14 -48 kg 3bronze ZUREK ZUZANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI GIRLS U14 -52 kg 1gold MAZUR ADRIANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI GIRLS U14 -52 kg 2silver BARZYŃSKA MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI GIRLS U14 -52 kg 3bronze KARCZEWSKA PAULINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI GIRLS U16 +63 kg 1gold SEBESTIAŃSKA KAROLINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI GIRLS U16 +63 kg 2silver MĄKOSA ALEKSANDRA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI GIRLS U16 -52 kg 1gold BUDA MARTA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI GIRLS U16 -52 kg 2silver KRÓL NATALIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI GIRLS U16 -63 kg 1gold ZDZIEBLO ZOFIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI GIRLS U16 -63 kg 2silver DYSZCZYK KINGA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MASTERS MEN M2 -85 1gold JABLONKA TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MASTERS MEN M2 -85 2silver CIESIELSKI JAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN Adults +94 KG 1gold IWAT ANDRZEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults +94 KG 2silver PIWOWARSKI MICHAŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults +94 KG 3bronze ZAPADKA KORNEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults +94 KG 4 PACZESNY TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN Adults -69 KG 1gold KSEPKO MICHAL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN Adults -85 KG 1gold DZIENISZEWSKI KAROL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults -85 KG 2silver KAMINSKI ARTUR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults -85 KG 3bronze GOMULA DARIUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults -85 KG 3bronze PAWLINA LUKASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults -85 KG 5 ROGOZ PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN Adults -85 KG 5 ZAJACZKOWSKI MIKOLAJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN Adults -94 KG 1gold MÉSZÁROS GERGELY  HUNGARIAN SPORT JU-JITSU FEDERATION  HUNGARY
        JIUJITSU NOGI MEN Adults -94 KG 2silver PAP TIBOR  HUNGARIAN SPORT JU-JITSU FEDERATION  HUNGARY
        JIUJITSU NOGI MEN Adults -94 KG 3bronze BAGIŃSKI PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN U18 -60 KG 1gold SZYCHOWSKI ERYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -60 KG 2silver KOWALCZYK JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -60 KG 3bronze BALKO MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -60 KG 4 PAWELEC KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -60 KG 5 PANNA KRZYSZTOF  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN U18 -66 KG 1gold WOJNAROWSKI MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN U18 -73 KG 1gold OSHER ORI  ISRAEL  ISRAEL
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -73 KG 2silver DABOOL YARIN  ISRAEL  ISRAEL
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -73 KG 3bronze KÖRMÖNDI MARCELL  HUNGARIAN SPORT JU-JITSU FEDERATION  HUNGARY
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -73 KG 3bronze STORCH DAWID  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -73 KG 5 BOŃKOWSKI JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -73 KG 5 BATÓG TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -73 KG 7 TOLEDO IDAN  ISRAEL  ISRAEL
JIUJITSU NOGI MEN U18 -81 KG 1gold KASPRZYK BARTŁOMIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U18 -81 KG 2silver ZAPAŁOWSKI KONRAD  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN U21 -62 KG 1gold CIESIELSKI MARKUS  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U21 -62 KG 2silver KUPS JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U21 -62 KG 3bronze VANCZER LEVENTE  HUNGARIAN SPORT JU-JITSU FEDERATION  HUNGARY
JIUJITSU NOGI MEN U21 -69 KG 1gold FLASZ MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U21 -69 KG 2silver DUDZIŃSKI PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U21 -69 KG 3bronze KNAP HUBERT  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI MEN U21 -77 KG 1gold SCIGALA MARCEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI MEN U21 -77 KG 2silver BANSZKY DÁNIEL  HUNGARIAN SPORT JU-JITSU FEDERATION  HUNGARY
JIUJITSU NOGI MEN U21 -85 KG 1gold ZAJACZKOWSKI MIKOLAJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI WOMEN Adults -57 KG 1gold CHŁOBUSZEWSKA KAROLINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI WOMEN Adults -57 KG 2silver CICHON KLAUDIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI WOMEN Adults -57 KG 3bronze SZAWERNOWSKA ZOFIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI WOMEN Adults -63 KG 1gold PNIAK SANDRA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI WOMEN Adults -63 KG 2silver MITKO KLAUDIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI WOMEN U18 -63 KG 1gold ZARYCHTA WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI WOMEN U18 -63 KG 2silver ŚNIEG PAULINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI WOMEN U18 -63 KG 3bronze WALASIK WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JIUJITSU NOGI WOMEN U21 -70 KG 1gold ROT WERONIKA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        JIUJITSU NOGI WOMEN U21 -70 KG 2silver SIERADZAN LAURA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
JU-JITSU NOGI MASTERS MEN M1 -70 & -85 (MERGED) 1gold MIKLAS GRZEGORZ  RIO GRAPPLING CLUB ANIMMALS ZAWIERCIE  POLAND
        JU-JITSU NOGI MASTERS MEN M1 -70 & -85 (MERGED) 2silver GEMBALCZYK SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
NEWAZA MASTERS MEN M1 & M2 -85 & +85 KG (MERGED) 1gold ZAPADKA KORNEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        NEWAZA MASTERS MEN M1 & M2 -85 & +85 KG (MERGED) 2silver ALEKSANDERSKI DOMINIK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        NEWAZA MASTERS MEN M1 & M2 -85 & +85 KG (MERGED) 3bronze CIESIELSKI JAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
NEWAZA MASTERS MEN M4 -70 KG 1gold WYDRO MARIUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        NEWAZA MASTERS MEN M4 -70 KG 2silver BAUCZ BOGDAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 & U16 & U18 JU-JITSU DUO MALE (MERGED) 1gold LEDEMAN/GRYSHECHKLIN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 & U16 & U18 JU-JITSU DUO MALE (MERGED) 2silver GLOWACZ/SROKA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 & U16 & U18 JU-JITSU DUO MALE (MERGED) 3bronze GRYTA/POPCZYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 & U16 JU-JITSU DUO FEMALE (MERGED) 1gold WLOCZYK/WLOCZYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 & U16 JU-JITSU DUO FEMALE (MERGED) 2silver DUO MIX  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 & U16 JU-JITSU DUO MIXED (MERGED) 1gold PRUSKO/MATUSZCZYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 & U16 JU-JITSU DUO MIXED (MERGED) 2silver JUREK/DOMAGALSKI  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 & U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -40KG (MERGED) 1gold ZGLICZYNSKA ALICJA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 & U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -40KG (MERGED) 2silver HOLEK MARTYNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU FEMALE -36 & -40 KG (MERGED) 1gold KOWALSKA ZUZANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -36 & -40 KG (MERGED) 2silver CYBULSKA MAJA  WROX GYM WOCŁAW  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -36 & -40 KG (MERGED) 3bronze BAUCZ MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -36 & -40 KG (MERGED) 4 JAGIELSKA EMILIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 1gold HOFMAN NADIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 2silver ZMUDA DOMINIKA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 3bronze ZUREK ZUZANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 1gold MAZUR ADRIANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 2silver KARCZEWSKA PAULINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 3bronze SIEPRAWSKA OLIWIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 4 BARZYŃSKA MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 5 KOCIŃSKA MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 1gold MAZUR ADRIANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU MALE +66 KG 1gold MARCULA TYMOTEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU MALE +66 KG 2silver PACWA KUBA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU MALE -38 KG 1gold FRANKIEWICZ ANDRZEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU MALE -38 KG 2silver WIECZOREK DAMIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU MALE -42 KG 1gold ŁYSAKOWSKI MICHAŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU MALE -42 KG 2silver SZCZEPANIK MACIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU MALE -46 KG 1gold PRZERWA OLIWIER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU MALE -46 KG 2silver KOWALSKI ALEKS  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU MALE -46 KG 3bronze SZYMAŃSKI ARTUR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU MALE -50 & -55 KG (MERGED) 1gold MADRAK PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JIU-JITSU MALE -50 & -55 KG (MERGED) 2silver ZMUDA BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JIU-JITSU MALE -60 KG 1gold MALLEK ERNEST  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU DUO SHOW FEMALE 1gold WLOCZYK/WLOCZYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +57 KG 1gold PRZEWIEZLIK AMELIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -36 KG 1gold MALISZEWSKA ZOFIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -44 & -48 KG (MERGED) 1gold BARAN EMILIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -44 & -48 KG (MERGED) 2silver KOJS KAROLINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 KG 1gold JANOTA KAMILA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 KG 2silver JAWORSKA NIKOLA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -57 KG 1gold KAŁUŻA HANNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -57 KG 2silver KLEIN ANASTASIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -42 KG 1gold ZIPPER MIKOŁAJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -42 KG 2silver KOSTRZEWA DAMIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -46 KG 1gold FILUS IWO  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -46 KG 2silver WOWRA MACIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -46 KG 3bronze OLSZÓWKA ALEKSANDER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 & -55 KG (MERGED) 1gold DROZD BARTŁOMIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 & -55 KG (MERGED) 2silver MADEJSKI FILIP  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 & -55 KG (MERGED) 3bronze JASIŃSKI KAMIL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 & +66 KG (MERGED) 1gold PACWA KUBA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 & +66 KG (MERGED) 2silver REK-MORAWSKI MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 & +66 KG (MERGED) 3bronze LANGNER OLIVIER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 & U18 JIU-JITSU MALE -55 KG (MERGED) 1gold WIŚNIEWSKI BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 & U18 JIU-JITSU MALE -55 KG (MERGED) 2silver LISIECKI MARCIN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 & U18 JIU-JITSU MALE -55 KG (MERGED) 3bronze SCHLIFKA MACIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU FEMALE +63 KG 1gold ZIOBER WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE +63 KG 2silver SZYJKA WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE +63 KG 3bronze KULAS EMILIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE +63 KG 4 MĄKOSA ALEKSANDRA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 1gold BALL MARTYNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 2silver BOHOSIEWICZ JULIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 3bronze GRUDZIEŃ WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 1gold KISIEL DARIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 2silver BUDA MARTA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 3bronze BONCZAR KAMILA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 1gold BARNA MARIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 2silver GARDIAN WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 3bronze MIGACZ MAŁGORZATA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 4 ZUREK ANTONINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU FEMALE -63 KG 1gold ZDZIEBLO ZOFIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU FEMALE -63 KG 2silver WROCLAWEK MARCELINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU MALE -50 KG 1gold NOWOK OLIWIER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -50 KG 2silver NARDEA NAOR  ISRAEL  ISRAEL
        U16 JIU-JITSU MALE -50 KG 3bronze CHROBAK MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -50 KG 3bronze ŁYSAKOWSKI PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -50 KG 5 PIECHOWIAK BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -50 KG 5 ZIELIŃSKI MARCEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU MALE -60 KG 1gold PATYK SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -60 KG 2silver GRZYWNIAK KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -60 KG 3bronze POTAMAN BARTLOMIEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -60 KG 4 SOŁTYSIAK SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -60 KG 5 MALLEK ERNEST  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU MALE -66 KG 1gold WIĄK ALAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -66 KG 2silver HEBDOWSKI MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -66 KG 3bronze DAŃKOWSKI PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -66 KG 4 CEGIELSKI WOJCIECH  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JIU-JITSU MALE -73 KG 1gold SAP NATAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -73 KG 2silver JAWORSKI PAWEŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -73 KG 3bronze KAMIŃSKI KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -73 KG 4 NIEWOLSKI PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JIU-JITSU MALE -73 KG 5 POCZĄTKO DOMINIK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +63 KG 1gold ZIOBER WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +63 KG 2silver SZYJKA WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 KG 1gold WYBANSKA ALEKSANDRA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 KG 2silver MULKA MICHALINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 KG 3bronze WARONSKA OLIWIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -63 KG 1gold WROCLAWEK MARCELINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -63 KG 2silver WITKOWSKA WANESSA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 KG 1gold NOWOK OLIWIER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 KG 2silver SIKORA JAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 KG 3bronze NOWAK MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 KG 4 KOZLOWSKI OLIWIER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -55 KG 1gold DREWEK JACEK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 1gold TREFUN PAWEŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 2silver KUKWA IGOR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 3bronze SMENTEK PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 3bronze KLUZ ADRIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 5 MATUSIK PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 5 BANARSKI TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 7 ZVIADAURI GIORGI  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -73 & +73 KG (MERGED) 1gold CZUPIŁ FILIP  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -73 & +73 KG (MERGED) 2silver POLASZEK JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -73 & +73 KG (MERGED) 3bronze KOSTRZEWA PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -73 & +73 KG (MERGED) 4 WEGLORZ PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 & U21 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +70 KG (MERGED) 1gold ORZECHOWSKA KAJA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 & U21 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +70 KG (MERGED) 2silver TOJA EWELINA  ALBSTÄDTER BUDO CLUB  GERMANY
        U18 & U21 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +70 KG (MERGED) 3bronze PLANICKA WERONIKA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JIU-JITSU FEMALE -44 KG 1gold MULKA WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 1gold CICHOSZ MARTYNA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JIU-JITSU FEMALE -63 KG 1gold ZARYCHTA WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JIU-JITSU FEMALE -63 KG 2silver ŚNIEG PAULINA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JIU-JITSU MALE +81 KG 1gold PRZYBYLSKI NORBERT  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JIU-JITSU MALE -60 KG 1gold KOWALCZYK JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JIU-JITSU MALE -60 KG 2silver PAWELEC KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JIU-JITSU MALE -60 KG 3bronze STENCEL JULIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JIU-JITSU MALE -73 KG 1gold GRYCUK MICHAŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JIU-JITSU MALE -73 KG 2silver GREMBOWSKI MIKOLAJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JIU-JITSU MALE -73 KG 3bronze TOLEDO IDAN  ISRAEL  ISRAEL
        U18 JIU-JITSU MALE -73 KG 3bronze DABOOL YARIN  ISRAEL  ISRAEL
        U18 JIU-JITSU MALE -73 KG 5 WIECZOREK KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JIU-JITSU MALE -73 KG 5 KÖRMÖNDI MARCELL  HUNGARIAN SPORT JU-JITSU FEDERATION  HUNGARY
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -44 KG 1gold MULKA WIKTORIA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 & -57 KG (MERGED) 1gold SIÓDMOK NATASZA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 & -57 KG (MERGED) 2silver KŁODA PATRYCJA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -55 & -60 KG (MERGED) 1gold SPRUTTA OLAF  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -55 & -60 KG (MERGED) 2silver HAZY BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 & -73 KG (MERGED) 1gold SIKORA OSKAR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 & -73 KG (MERGED) 2silver WIECZOREK KACPER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -81 & +81 KG (MERGED) 1gold POSTRACH BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -81 & +81 KG (MERGED) 2silver ZAJAC ALEKSANDER  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE +94 KG (MERGED) 1gold IWAT ANDRZEJ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE +94 KG (MERGED) 2silver PIWOWARSKI MICHAŁ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE +94 KG (MERGED) 3bronze ZAPADKA KORNEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE +94 KG (MERGED) 3bronze PACZESNY TOMASZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE +94 KG (MERGED) 5 CISZEWSKI JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE +94 KG (MERGED) 5 KORZEMIACKI KRYSTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE -94 KG (MERGED) 1gold ZAWADZKI BARTOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE -94 KG (MERGED) 2silver SMOSZNA PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE -94 KG (MERGED) 3bronze BAGIŃSKI PIOTR  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JIU-JITSU MALE -94 KG (MERGED) 4 MACIULEWICZ MARCIN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 & ADULTS JU-JITSU DUO MIXED (MERGED) 1gold DUO MIX  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 & ADULTS JU-JITSU DUO MIXED (MERGED) 2silver KOMANDERA/GLOWACZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 1gold STYPUŁKOWSKA ALICJA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JIU-JITSU FEMALE -70 KG 1gold ROT WERONIKA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JIU-JITSU FEMALE -70 KG 2silver SIERADZAN LAURA  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JIU-JITSU MALE -62 KG 1gold CIESIELSKI MARKUS  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JIU-JITSU MALE -62 KG 2silver KUPS JAKUB  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JIU-JITSU MALE -69 KG 1gold KNAP HUBERT  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JIU-JITSU MALE -69 KG 2silver FLASZ MATEUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JIU-JITSU MALE -77 KG 1gold SCIGALA MARCEL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JIU-JITSU MALE -77 KG 2silver BANSZKY DÁNIEL  HUNGARIAN SPORT JU-JITSU FEDERATION  HUNGARY
U21 JIU-JITSU MALE -85 KG 1gold GOMULA DARIUSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JIU-JITSU MALE -85 KG 2silver ZAPAŁOWSKI KONRAD  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JIU-JITSU MALE -85 KG 3bronze OGONOWSKI PATRYK  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -62 & -69 KG (MERGED) 1gold NOJMAN SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -62 & -69 KG (MERGED) 2silver TOKARCZYK MILOSZ  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -62 & -69 KG (MERGED) 3bronze SOBASZEK KAMIL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -77 & -85 KG (MERGED) 1gold SIOŁA KAROL  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -77 & -85 KG (MERGED) 2silver BALARD ARTUR  ALBSTÄDTER BUDO CLUB  GERMANY
        U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -77 & -85 KG (MERGED) 3bronze JEDRYCZKA MARCIN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -94 & +94 KG (MERGED) 1gold ROSA MARCIN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
        U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -94 & +94 KG (MERGED) 2silver PIECHOTA SEBASTIAN  POLISH JU-JITSU TEAM  POLAND
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2021 (2021-06-25 09:39:45 CEST +02:00)