ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - JJ 18+ ΑΝΔΡΩΝ -94Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:05:24 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • Country Score
 • Country Score
 • ΠΛΙΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • Country Score
 • ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΑΣ ΒΑΓΙΩΝ ΠΥΞ ΛΑΞ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 4

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:05:24 CEST +02:00)