ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΙΔΩΝ -16 ΕΤΩΝ FS -73Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 03:22:18 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣ ΠΤ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΜΥΓΔΩΝ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
  ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΑΣ ΠΤ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΜΥΓΔΩΝ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
  ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ο ΗΜΑΘΙΩΝ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 03:22:18 CEST +02:00)