ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2019 - ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ,16 & 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΠΑΙΔΩΝ -16 ΕΤΩΝ FS +73Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 07:24:06 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ,GRE
  Country Score
  GRE 21
 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΑΝ 
  ΑΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 21
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΑΝ 
  ΑΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 2
 • ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
  ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 13
 • ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 14
 • ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
  ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 50
 • ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 50

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
  ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 50
 • ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
  ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 50

Main Tree Pool 1 - Round 4

 • ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
  ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 9
 • ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 6

Main Tree Pool 1 - Round 5

 • ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
  ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
Repechage Pool 1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΑΝ 
ΑΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
Country Score
GRE
ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
Country Score
GRE
ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
Country Score
GRE
Repechage Pool 1
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
Country Score
GRE
ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
Country Score
GRE
ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΣΜΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ,GRE
Country Score
GRE
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 07:24:06 CEST +02:00)