ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΦΗΒΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS -60Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 14:53:54 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΚΟΥΡΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
  ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
  ΑΣ ΦΑΕΘΩΝ ΣΕΡΡΩΝ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 14:53:54 CEST +02:00)