ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -66Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:29:26 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 
  ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΜΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • ΛΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΑΣ ΦΑΕΘΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:29:26 CEST +02:00)