ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2019 - ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ,16 & 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΦΗΒΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS -73Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-08-11 17:42:49 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΜΥΡΘΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
  ΑΜΤ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΜΥΡΘΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
  ΑΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 13
 • ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ-ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 9
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • ΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 14
 • ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE 8
 • ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 50

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • ΜΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 9
 • ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 15

Main Tree Pool 1 - Round 4

 • ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE
Repechage Pool 1
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ,GRE
Country Score
GRE
Repechage Pool 1
ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
Country Score
GRE
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-08-11 17:42:49 CEST +02:00)