ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ NWZ -50Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 01:53:45 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΓΣ 360⁰,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 01:53:45 CEST +02:00)