ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -16 ΕΤΩΝ NWZ -57Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:17:58 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΑΦΡΙΚΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
  ΑΣΠΤ ΔΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
  ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΓΣ 360⁰,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:17:58 CEST +02:00)