ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2019 - ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ,16 & 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS -52Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 08:13:12 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΠΕΤΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
  ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΓΟΥΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
  ΑΣΜΤ-ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 14
 • ΠΕΤΚΟΣΚΙ ΟΛΓΑ 
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ,GRE
  Country Score
  GRE 50
 • ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
  ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ,GRE
  Country Score
  GRE 0

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • ΓΟΥΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
  ΑΣΜΤ-ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 15
 • ΠΕΤΚΟΣΚΙ ΟΛΓΑ 
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ,GRE
  Country Score
  GRE 5

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • ΓΟΥΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 
  ΑΣΜΤ-ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
Repechage Pool 1
ΠΕΤΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,GRE
Country Score
GRE
Repechage Pool 1
ΚΟΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ,GRE
Country Score
GRE
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 08:13:12 CEST +02:00)