ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS -57Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 00:18:00 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
  ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 00:18:00 CEST +02:00)