ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS 42+Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 01:54:36 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΤΣΙΛΕΜΠΟΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
  ΑΣ ΦΑΕΘΩΝ ΣΕΡΡΩΝ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 
  ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 01:54:36 CEST +02:00)