ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2019 - ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ,16 & 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS +70Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 08:42:03 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 
  ΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Ο ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE 0
 • ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE 14
 • ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 
  ΑΣΜΤ-ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE 50
 • ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 0

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΑΠΣ ΚΕΡΙΤΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
Repechage Pool 1
ΡΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Ο ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ,GRE
Country Score
GRE
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 08:42:03 CEST +02:00)