ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2019 - ΡΕΘΥΜΝΟ 15 ,16 & 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -6 ΕΤΩΝ FS -20Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 08:52:28 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ,GRE
  Country Score
  GRE 11
 • ΣΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
  ΑΣΜΤ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ,GRE
  Country Score
  GRE 7

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 
  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ,GRE
  Country Score
  GRE
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-14 08:52:28 CEST +02:00)