ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -8 ΕΤΩΝ FS -20Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 23:56:44 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΣΕΛΒΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ 
  ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΜΑΝΤΑΡΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 
  ΑΣ ΦΑΕΘΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 23:56:44 CEST +02:00)