ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ -18 ΕΤΩΝ NWS -70 & +70KGR (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-22 15:56:02 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 
  ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΓΣ 360⁰,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΩΤΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΜΠΑΛΕΝΣΤΡΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
  ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-22 15:56:02 CEST +02:00)