ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -8 ΕΤΩΝ FS -28 & -32KGR (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 14:48:55 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΒΕΡΙΚΟΥΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΠΕΤΡΙΝΑ 
  ΑΣΠΤ ΔΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
  ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • ΒΕΡΙΚΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
  ΑΣΠΤ ΔΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 14:48:55 CEST +02:00)