ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -48 & -52KGR (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 00:50:00 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 
  ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΔΑΝΑΤΖΗ ΙΦΕΙΓΕΝΙΑ 
  ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΓΟΥΡΟΥΤΖΑ ΜΑΡΘΑ 
  ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΑΣΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 00:50:00 CEST +02:00)