ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ NWZ -40 & -52KGR (ΣΥΝΕΝΩΣΗ)  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 03:54:27 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΒΑΝΕΣΑ 
  ΑΣ ΒΑΓΙΩΝ ΠΥΞ ΛΑΞ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΦΡΑΣΙΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
  ΑΣ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-16 03:54:27 CEST +02:00)