ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ NWZ -34 & -38KGR (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) -1-  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 01:11:07 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
  ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΓΣ 360⁰,GRE
  Country Score
  GRE
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-17 01:11:07 CEST +02:00)