ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -27Kgr -2-  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-24 00:28:52 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΠΑΠΑΛΕΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  ΑΣ ΦΑΕΘΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΖΑΧΑΡΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 
  ΑΣ ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  ΑΣ ΑΛΚΗ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-24 00:28:52 CEST +02:00)