ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS -40Kgr  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:50:52 CEST +02:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΜΠΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΠΕΓΚΑ ΑΝΝΑ 
  ΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
  ΑΣΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
  ΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ,GRE
  Country Score
  GRE

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-07-23 09:50:52 CEST +02:00)