Israel Jiu Jitsu Championship - JJ 2002-2004 WHITE WOMAN -46  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-12-01 22:20:24 CET +01:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • גנות רחל 
  TEAM TURGEMAN,ISR
  Country Score
  ISR 0
 • שינדלר עמית 
  TEAM CHAMPIONS,ISR
  Country Score
  ISR 100

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • שינדלר עמית 
  TEAM CHAMPIONS,ISR
  Country Score
  ISR
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-12-01 22:20:24 CET +01:00)