Israel Jiu Jitsu Championship - JJ ADULT PRO NO GI -69  print this site
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-11-20 02:22:56 CET +01:00)

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • MAMADOV ELIAS 
  LUTA LIVRE MMA ISRAEL,ISR
  Country Score
  ISR 0
 • דבוש ויקי 
  MMA ISRAEL,ISR
  Country Score
  ISR 0
 • קריאף יואל 
  MMA ISRAEL,ISR
  Country Score
  ISR 24
 • אסרף דור 
  KOALA BJJ,ISR
  Country Score
  ISR 0

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • דבוש ויקי 
  MMA ISRAEL,ISR
  Country Score
  ISR 0
 • קריאף יואל 
  MMA ISRAEL,ISR
  Country Score
  ISR 0

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • דבוש ויקי 
  MMA ISRAEL,ISR
  Country Score
  ISR
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2019 (2019-11-20 02:22:56 CET +01:00)