European Championship JuJitsu U16-U18-U21 in Fighting, DUO, SHOW and JiuJitsu - 2023-03-09


Tatami 1 / Tatami 2 / Tatami 3 / Tatami 4 / Tatami 5 / Tatami 6 /

Tatami 1

Actual Status Running

18:53
Awardings: U21 JU-JITSU FIGTHING MALE -62, -94, U16 JIU-JITSU MALE -46, FEMALE +63, U21 JU-JITSU FIGHTING MALE +94
Scheduled Estimated Next Delay

Tatami 2

Actual Status Running

18:53
Awardings: U21 JU-JITSU FIGTHING MALE -62, -94, U16 JIU-JITSU MALE -46, FEMALE +63, U21 JU-JITSU FIGHTING MALE +94
Scheduled Estimated Next Delay

Tatami 3

Actual Status Running

18:53

Tatami 4

Actual Status Running

18:53

Tatami 5

Actual Status Running

18:53
U21 JU-JITSU FIGHTING MALE +94 KG #1380 SAMONAKIS ZACHARIAS (GRE) vs LALLBISONN_ROY MATHIEU (FRA)
Scheduled Estimated Next Delay
18:23
18:53
Awardings: U21 JU-JITSU FIGTHING MALE -62, -94, U16 JIU-JITSU MALE -46, FEMALE +63, U21 JU-JITSU FIGHTING MALE +94
+30

Tatami 6

Actual Status Running

18:53
Awardings: U21 JU-JITSU FIGHTING MALE -77, 85, U16 JIU-JITSU FEMALE -63, U16 JIU-JITSU MALE -73, -66, U21 FIGHTING FEMALE -63, -70, U21 SHOW MIXED
Scheduled Estimated Next Delay