sportdata
KBN Strijd der Elementen 3 - VUUR - 2022-07-10

2022-07-10 / Print

Tatami 1 Tatami 2 Tatami 3 Tatami 4
09:30 jongens 08 tm 09 jaar kata groene band en hoger (3 entries draw)
09:30 - 09:45 (00:15)
jongens 10 tm 11 jaar kata groene band en hoger Poule A (5 entries draw)
09:30 - 10:10 (00:40)
jongens en meisjes 5 tm 7 jaar kata t/m oranje band (5 entries draw)
09:30 - 10:10 (00:40)
meisjes 08 tm 09 jaar kata wit t/m oranje band poule A (5 entries draw)
09:30 - 10:10 (00:40)
09:35
09:40
09:45
09:50 jongens 08 tm 09 jaar kata wit t/m oranje band (8 entries draw)
09:50 - 10:55 (01:05)
09:55
10:00
10:05
10:10 jongens 10 tm 11 jaar kata groene band en hoger Poule B (5 entries draw)
10:10 - 10:50 (00:40)
meisjes 08 tm 09 jaar kata wit t/m oranje band poule B (5 entries draw)
10:10 - 10:50 (00:40)
10:15 meisjes 10 tm 11 jaar kata groene band en hoger (7 entries draw)
10:15 - 11:10 (00:55)
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50 jongens 10 tm 11 jaar kata wit t/m oranje band (7 entries draw)
10:50 - 11:45 (00:55)
meisjes 10 tm 11 jaar kata wit t/m oranje band poule A (4 entries draw)
10:50 - 11:15 (00:25)
10:55
11:00 jongens 12 tm 13 jaar kata poule A (6 entries draw)
11:00 - 11:40 (00:40)
11:05
11:10
11:15 meisjes 12 tm 13 jaar kata poule A (7 entries draw)
11:15 - 12:10 (00:55)
11:20 meisjes 10 tm 11 jaar kata wit t/m oranje band poule B (5 entries draw)
11:20 - 12:00 (00:40)
11:25
11:30
11:35
11:40 jongens 12 tm 13 jaar kata poule B (5 entries draw)
11:40 - 12:20 (00:40)
11:45 jongens 14 tm 15 jaar kata (7 entries draw)
11:45 - 12:40 (00:55)
11:50
11:55
12:00
12:05 meisjes 12 tm 13 jaar kata poule B (7 entries draw)
12:05 - 13:00 (00:55)
12:10
12:15 meisjes 14 tm 15 jaar kata (4 entries draw)
12:15 - 12:40 (00:25)
12:20 Pauze
12:20 - 13:05 (00:45)
12:25
12:30
12:35
12:40 Pauze
12:40 - 13:25 (00:45)
meisjes 16 tm 17 jaar kata (2 entries draw)
12:40 - 12:50 (00:10)
12:45
12:50 Pauze
12:50 - 13:35 (00:45)
12:55
13:00 Pauze
13:00 - 13:45 (00:45)
13:05 jongens en meisjes 5 tm 7 jaar kumite -30kg (8 entries draw)
13:05 - 14:10 (01:05)
13:10
13:15
13:20
13:25 jongens 08 tm 09 jaar +33kg (3 entries draw)
13:25 - 13:40 (00:15)
13:30
13:35 meisjes 08 tm 09 jaar +33kg (4 entries draw)
13:35 - 14:00 (00:25)
13:40
13:45 jongens 08 tm 09 jaar -28kg (7 entries draw)
13:45 - 14:40 (00:55)
meisjes 10 tm 11 jaar +40kg (6 entries draw)
13:45 - 14:25 (00:40)
13:50
13:55
14:00
14:05 meisjes 08 tm 09 jaar -28kg (4 entries draw)
14:05 - 14:30 (00:25)
14:10 jongens 08 tm 09 jaar -33kg poule A (5 entries draw)
14:10 - 14:50 (00:40)
14:15
14:20
14:25
14:30 meisjes 08 tm 09 jaar -33kg (2 entries draw)
meisjes 10 tm 11 jaar -35kg (3 entries draw)
14:30 - 14:45 (00:15)
14:35
14:40 jongens 08 tm 09 jaar -33kg poule B (5 entries draw)
14:40 - 15:20 (00:40)
meisjes 12 tm 13 jaar -42kg (8 entries draw)
14:40 - 15:45 (01:05)
14:45 meisjes 10 tm 11 jaar -40kg (2 entries draw)
14:45 - 14:55 (00:10)
14:50
14:55 jongens 10 tm 11 jaar +43kg (4 entries draw)
14:55 - 15:20 (00:25)
meisjes 12 tm 13 jaar +47kg (2 entries draw)
15:00
15:05 meisjes 14 tm 15 jaar +54kg (6 entries draw)
15:05 - 15:45 (00:40)
15:10
15:15
15:20
15:25 jongens 10 tm 11 jaar -33kg (8 entries draw)
15:25 - 16:30 (01:05)
jongens 10 tm 11 jaar -39kg poule A (4 entries draw)
15:25 - 15:50 (00:25)
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50 jongens 10 tm 11 jaar -39kg poule B (5 entries draw)
15:50 - 16:30 (00:40)
jongens 12 tm 13 jaar +50kg (8 entries draw)
15:50 - 16:55 (01:05)
jongens 12 tm 13 jaar -43kg poule B (5 entries draw)
15:50 - 16:30 (00:40)
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35 jongens 10 tm 11 jaar -43kg (7 entries draw)
16:35 - 17:30 (00:55)
jongens 12 tm 13 jaar -43kg poule A (4 entries draw)
16:35 - 17:00 (00:25)
jongens 12 tm 13 jaar -50kg (5 entries draw)
16:35 - 17:15 (00:40)
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00 jongens 16 tm 17 jaar +68kg (2 entries draw)
17:05 jongens 14 tm 15 jaar +63kg (3 entries draw)
17:05 - 17:20 (00:15)
jongens 16 tm 17 jaar -60kg (3 entries draw)
17:05 - 17:20 (00:15)
17:10
17:15
17:20 jongens 14 tm 15 jaar -63kg (3 entries draw)
17:20 - 17:35 (00:15)
17:25
17:30