All entries of this event
 
42nd European Wado Kai Championship  print this site
 Search:
Entries Entries Categories Time of entry
Armenian Wadokai Federation(AWF)
 ARMENIA
Manasyan Artur   Kata Male Senior [+18 year] 2014-07-31 14:50:12
        Total entries: 1         Total athletes 1
Wado Karate Sportunion(WKSpu)
 AUSTRIA
Alexander GREINECKER   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-08 10:25:52
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Amila Gojak   Kumite Female U18 -59kg 2014-10-08 10:26:02
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Austria(Alexander, Christoph, Muther, Radoczai, Wrabec)     Kumite Team male Seniors 2014-10-28 21:13:53
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Austria(Amila, Sticht, Vanessa)     Kumite Team female U18 2014-10-28 21:15:09
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Berger Alexander   Kumite Male U16 -63kg 2014-10-20 16:34:57
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Buchner Georgia   Kumite Female Senior -61kg 2014-10-08 10:30:38
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Celo Funda   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-10-14 13:05:04
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Christoph Sammer   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-08 10:26:14
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Gratzer Andre   Kumite Male U18 -76kg 2014-10-20 16:41:32
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Hörmann Niklas   Kumite Male U16 +70kg 2014-10-08 10:30:54
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Liebhaber Maria Elena   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-10-14 13:05:40
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Lisa POINTNER   Kumite Female Senior -55 kg 2014-10-08 10:31:09
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Muther Tobias   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-20 16:37:53
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Muther Tobias   Kumite Male U21 + 78kg 2014-10-20 16:37:53
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Patrica STICHT   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-08 15:15:44
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Radoczai Jeremias   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-23 15:44:43
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Radoczai Jeremias   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-20 16:39:06
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Ungur Giuliano   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-10-08 11:19:02
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Vanessa IKIC   Kumite Female U18 -59kg 2014-10-08 10:31:49
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Wrabec Daniel   Kumite Male Senior -67kg 2014-10-20 16:19:39
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Wrabec Daniel   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-09 11:49:55
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Ziller Lora   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-20 16:41:52
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Zippenfenig Sabrina   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-08 11:20:30
        Wado Karate Sportunion(WKSpu), AUSTRIA Zippenfenig Sabrina   kata female U21 2014-10-08 11:20:02
        Total entries: 24         Total athletes 19
JWSB Wadokai Belgique(JWSB)
 BELGIUM
Barracato Lola   Kumite Female U18 -59kg 2014-10-12 14:27:14
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Decamps Gauthier   kata male U21 2014-10-15 12:01:40
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Decamps Gauthier   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-23 11:58:35
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Decamps Gauthier   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-15 12:11:53
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Hastir Jean-François   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-12 14:40:07
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM JOLY Noémie   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-12 14:41:18
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM JOLY Noémie   kata female U21 2014-10-12 14:41:24
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM JOLY Pascal   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-12 14:45:51
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM JSWB kumite Team(Decamps, Niyigaba Ishimwe, Warnotte)     Kumite Team male Seniors 2014-10-25 17:53:45
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM JWSB Kata Team(Decamps, Hastir, Rorive)     Kata Team male Seniors 2014-10-12 16:17:09
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Niyigaba Ishimwe Alain   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-25 17:49:28
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Rorive Cheyenne   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-10-12 15:11:51
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Rorive Cheyenne   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-12 15:12:11
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Rorive Gregory   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-12 15:13:38
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Rorive Gregory   Kumite Male U18 +76kg 2014-10-12 15:14:05
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Schouters Louis   Kumite Male U14 -50kg 2014-10-12 15:15:10
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Warnotte Thomas   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-12 15:15:28
        JWSB Wadokai Belgique(JWSB), BELGIUM Warnotte Thomas   Kumite Male U21 + 78kg 2014-10-12 15:15:36
        Total entries: 18         Total athletes 10
WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH)
 BOSNIA AND HERZEGOVINA
SMILJIC DRAZEN   Kumite Male U16 -70kg 2014-10-08 22:12:43
        WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH), BOSNIA AND HERZEGOVINA TADIC ALEKSANDAR   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-08 22:05:35
        WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH), BOSNIA AND HERZEGOVINA TADIC NENAD   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-08 22:11:48
        WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH), BOSNIA AND HERZEGOVINA VECERNOVIC ZORANA   kata female U21 2014-10-08 22:17:40
        WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH), BOSNIA AND HERZEGOVINA VECERNOVIC ZORANA   Kumite Female Senior -55 kg 2014-10-08 22:17:40
        WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH), BOSNIA AND HERZEGOVINA VUCKOVIC NIKOLA   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-08 22:24:54
        WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH), BOSNIA AND HERZEGOVINA VUCKOVIC NIKOLA   Kumite Male U18 +76kg 2014-10-08 22:24:54
        WADO KAI FEDERATION BOSNIA and HERZEGOVINA(Wado Kai BIH), BOSNIA AND HERZEGOVINA WADO KAI BIH(BASURIC, TADIC, TADIC)     Kumite Team male Seniors 2014-10-25 22:32:39
        Total entries: 8         Total athletes 6
Aalborg Karate Skole(AKS)
 DENMARK
Pedersen Philip Werner   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-09-17 23:35:52
        Aalborg Karate Skole(AKS), DENMARK Pedersen Philip Werner   Kumite Male U14 +50kg 2014-09-17 23:35:52
        Total entries: 2         Total athletes 1
Wado Denmark(WDK)
 DENMARK
Aabo Olsen Sofie   Kumite Female U21 +60kg 2014-09-17 23:39:42
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Almtorp Charlotte   Kata Female Senior [+18 year] 2014-09-17 23:40:03
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Almtorp Charlotte   Kumite Female Senior -68kg 2014-09-17 23:40:04
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Andersen Frederik   Kumite Male U16 -52kg 2014-09-17 23:36:59
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Dallerup Lasse   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-09 11:41:50
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Hadberg Michael   Kumite Male Senior -67kg 2014-09-17 23:34:58
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Lysdal Michelle   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-10-08 22:43:59
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Lysdal Michelle   Kumite Female U16 -54kg 2014-10-08 22:43:59
        Wado Denmark(WDK), DENMARK Würtz Tobias   Kumite Male U16 -52kg 2014-09-17 23:35:31
        Total entries: 9         Total athletes 7
England Wadokai(EWKR)
 ENGLAND
burt tom   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-09-08 21:45:13
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND burt tom   Kumite Male U14 +50kg 2014-09-08 21:45:13
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin Jack   kata male U21 2014-09-08 21:48:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin Jack   Kumite Male Senior -67kg 2014-09-08 21:48:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin Jack   Kumite Male U21 -68kg 2014-09-08 21:48:06
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin ruby   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-09-08 21:48:50
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin ruby   Kumite Female U16 +54kg 2014-09-08 21:48:50
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Giray Aydin   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-09-08 21:51:22
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Giray Aydin   Kumite Male U14 +50kg 2014-09-08 21:51:22
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Kelly Jason   Kumite Male U14 -40kg 2014-09-08 21:52:40
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Pink Becky   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-09-08 21:53:07
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preece Megan   Kumite Female U14 -50kg 2014-09-08 22:22:53
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Freya   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-09-08 21:56:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Freya   Kumite Female U16 -54kg 2014-09-08 21:56:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Skilbeck jessica   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-09-08 21:56:35
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND walton jason   Kata Male Senior [+18 year] 2014-09-08 21:57:07
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Katrina   Kata Female Senior [+18 year] 2014-09-08 22:12:47
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Tara   Kata Female Senior [+18 year] 2014-09-08 22:13:04
        Total entries: 18         Total athletes 12
Association Wado France(WF)
 FRANCE
bagayoko adama   Kumite Male Senior +84kg 2014-08-08 20:56:58
        Association Wado France(WF), FRANCE bardot jean-guillaume   Kata Male Senior [+18 year] 2014-08-08 20:59:25
        Association Wado France(WF), FRANCE belrhiti laurence   Kata Female Senior [+18 year] 2014-08-08 20:59:17
        Association Wado France(WF), FRANCE caulier lindsay   Kumite Female Senior -61kg 2014-08-08 20:57:49
        Association Wado France(WF), FRANCE david franck   Kata Male Senior [+18 year] 2014-08-08 20:59:30
        Association Wado France(WF), FRANCE dolle romain   Kumite Male Senior +84kg 2014-08-08 20:57:09
        Association Wado France(WF), FRANCE HASSAINIA Nawel   Kumite Female Senior -68kg 2014-08-08 20:57:59
        Association Wado France(WF), FRANCE le Thanh Liem   Kumite Male U18 -61kg 2014-08-08 20:59:04
        Association Wado France(WF), FRANCE masslo mike   Kumite Male U18 -76kg 2014-08-08 20:58:22
        Association Wado France(WF), FRANCE philipperon benjamin   Kumite Male U21 -68kg 2014-08-08 20:58:12
        Association Wado France(WF), FRANCE prosper kevin   Kumite Male Senior -75kg 2014-08-08 20:57:21
        Association Wado France(WF), FRANCE rehamnia farid   Kumite Male Senior -67kg 2014-08-08 20:57:36
        Association Wado France(WF), FRANCE vu van daniel   Kumite Male Senior -75kg 2014-08-08 20:57:29
        Association Wado France(WF), FRANCE wado france(bagayoko, dolle, philipperon, prosper, rehamnia, vu van)     Kumite Team male Seniors 2014-08-08 20:56:38
        Total entries: 14         Total athletes 13
German Karate Federation(GER)
 GERMANY
Germany(Olszewski, Rewohl, Uysal, Ziebinski)     Kumite Team male Seniors 2014-10-09 10:13:40
        German Karate Federation(GER), GERMANY Haering Jonas   Kumite Male U18 -55kg 2014-10-06 13:20:41
        German Karate Federation(GER), GERMANY Hellwig Kim Jonas   Kumite Male U16 -52kg 2014-10-09 09:48:38
        German Karate Federation(GER), GERMANY Hohenstein Phillip   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-01 11:36:35
        German Karate Federation(GER), GERMANY Hübner Egon   Kumite Male U16 -57kg 2014-10-01 11:35:59
        German Karate Federation(GER), GERMANY Ilgner Selke   Kumite Female U21 +60kg 2014-10-07 09:38:49
        German Karate Federation(GER), GERMANY Jolitz Robin   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-06 13:23:04
        German Karate Federation(GER), GERMANY Jolitz Robin   Kumite Male U18 -68kg 2014-10-13 16:10:53
        German Karate Federation(GER), GERMANY Kolb Franz-Martin   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-01 12:28:49
        German Karate Federation(GER), GERMANY Kudell Sarah   Kumite Female Senior -55 kg 2014-10-10 09:12:57
        German Karate Federation(GER), GERMANY Mueller May-Britt   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-06 13:21:10
        German Karate Federation(GER), GERMANY Olszewski Patrick   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-01 11:37:05
        German Karate Federation(GER), GERMANY Rewohl Stephan   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-13 16:12:10
        German Karate Federation(GER), GERMANY Rewohl Stephan   Kumite Male Senior -60kg 2014-10-06 16:20:17
        German Karate Federation(GER), GERMANY Scharenberg Julia   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-01 09:57:52
        German Karate Federation(GER), GERMANY Stamer Selina   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-06 13:21:51
        German Karate Federation(GER), GERMANY Uysal Murat   Kumite Male Senior -67kg 2014-10-01 09:59:05
        German Karate Federation(GER), GERMANY Ziebinski Fabian   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-10 09:37:18
        Total entries: 18         Total athletes 15
Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF)
 HUNGARY
Bagdi Márk   Kumite Male U16 -70kg 2014-07-31 22:45:45
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Balogh Eszter   Kumite Female U14 -40kg 2014-09-14 22:54:12
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Barabás Alexandra   kata female U21 2014-08-03 11:18:41
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Barabás Alexandra   Kumite Female Senior -55 kg 2014-08-03 12:00:48
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Barabás Alexandra   Kumite Female U21 -60 kg 2014-08-03 11:18:41
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Bereczki Roland   kata male U21 2014-08-02 11:29:13
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Bereczki Roland   Kumite Male Senior -84kg 2014-08-29 21:04:08
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Billédi Gergő   Kumite Male U14 -50kg 2014-08-29 20:39:05
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Bokori Kata   Kumite Female U14 +50kg 2014-10-21 09:04:57
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Botlik Attila   Kumite Male U16 -63kg 2014-09-04 11:19:06
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Buga Péter   Kumite Male U14 -50kg 2014-09-14 22:54:41
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Buga Viktória   Kumite Female U16 -54kg 2014-09-14 21:42:48
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Faragó Emese   Kumite Female U16 +54kg 2014-08-03 11:15:54
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Fekete Zsófia   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-08-03 11:06:20
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Fekete Zsófia   Kumite Female U16 -47kg 2014-08-03 11:06:20
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Fraknói Petra   Kata Female Senior [+18 year] 2014-08-03 12:07:13
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Gali Adrienn   Kumite Female Senior -61kg 2014-10-25 16:39:51
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Gali Adrienn   Kumite Female U21 -60 kg 2014-10-25 16:39:51
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Gali Enikő   kata female U21 2014-08-03 11:59:05
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Gali Enikő   Kumite Female Senior -68kg 2014-10-25 16:40:28
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Gali Enikő   Kumite Female U21 +60kg 2014-10-25 16:40:28
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Hajdu Ádám   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-08 10:12:31
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Hajdu Ádám   Kumite Male U21 + 78kg 2014-08-02 11:44:40
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Hajdú Levente   Kumite Male U18 -68kg 2014-09-02 21:16:56
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Herber Olga   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-08-03 11:07:52
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Herczeg Balázs   Kata Male Senior [+18 year] 2014-08-29 20:52:49
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Herczeg Balázs   Kumite Male U21 - 78kg 2014-08-02 11:36:56
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Balogh, Jakab, Szántai)     Kata Team female U14 2014-09-14 22:28:09
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Bereczki, Hajdu, Herczeg, Kelemen, Keszthelyi, Pantyelejev, Turcsányi)     Kumite Team male Seniors 2014-10-21 22:37:55
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Bereczki, Herczeg, Tóth)     Kata Team male Seniors 2014-08-29 21:11:02
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Buga, Iszlai, Papp)     Kata Team male U14 2014-09-14 22:47:25
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Emese, Németh, Péteri-Takáts)     Kata Team female Seniors 2014-10-21 22:30:42
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Fekete, Jakab, Üveges)     Kata Team female U16 2014-09-14 22:48:34
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Hajdú, Juhász, Rabák, Varga)     Kumite Team male U18 2014-10-28 16:46:47
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY HUNGARY(Széll, Széll, Széll)     Kata Team male U16 2014-10-21 22:24:13
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Jakab Luca Katalin   Kumite Female U14 -50kg 2014-09-14 22:53:15
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Jakab Réka   Kumite Female U16 -54kg 2014-08-03 11:10:54
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Juhász Tamás Máté   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-08-02 11:13:18
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Juhász Tamás Máté   Kumite Male U18 -68kg 2014-08-29 21:06:18
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kapdebo Botond   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-07-31 21:57:11
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kapdebo Botond   Kumite Male U14 +50kg 2014-08-30 22:03:52
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kelemen Ákos   Kumite Male Senior +84kg 2014-08-02 11:49:28
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kelemen Ákos   Kumite Male U21 + 78kg 2014-08-02 11:49:28
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Keszthelyi Ákos   Kumite Male Senior -75kg 2014-08-02 11:58:35
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Keszthelyi Ákos   Kumite Male U21 - 78kg 2014-08-02 11:40:49
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kollár András   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-07-31 22:33:07
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kollár András   Kumite Male U16 -63kg 2014-07-31 22:33:08
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kollár Eszter   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-08-03 11:01:28
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kollár Eszter   Kumite Female U14 +50kg 2014-08-03 11:01:29
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kovács Levente   Kumite Male U18 -61kg 2014-09-15 02:05:37
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kronstein Bálint   Kumite Male Senior -60kg 2014-08-28 15:58:33
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Kutni Róbert   Kumite Male U16 -52kg 2014-07-31 22:36:04
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Mantics András   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-09-15 02:01:39
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Matera Nicholas   Kumite Male U14 -40kg 2014-07-31 22:09:40
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Mész Bence   Kumite Male U16 -70kg 2014-07-31 22:42:47
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Németh Dóra   Kumite Female Senior +68kg 2014-10-21 12:58:12
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Németh Dóra   Kumite Female U21 +60kg 2014-10-21 12:58:13
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Oláh Árpád   Kumite Male U14 -40kg 2014-09-14 21:44:18
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Orza Sedonia   Kumite Female U18 -53kg 2014-08-28 16:03:41
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Pantyelejev Alexander   kata male U21 2014-08-29 20:41:27
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Pantyelejev Alexander   Kumite Male U21 -68kg 2014-08-29 20:41:28
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Péteri-Takáts Kamilla   Kata Female Senior [+18 year] 2014-08-03 12:08:38
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Rabák László   Kumite Male U18 +76kg 2014-08-02 11:24:30
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Radil Bianka   Kumite Female U18 +59kg 2014-08-28 16:04:16
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Szántai Luca   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-09-14 22:53:34
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Szántai Luca   Kumite Female U14 -50kg 2014-10-21 09:05:31
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Szente Szabolcs   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-08-03 12:47:07
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Tóth Péter   Kata Male Senior [+18 year] 2014-08-02 11:55:07
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Tremmel Márton   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-08-31 22:49:34
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Turcsányi Dávid   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-21 22:11:35
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Üveges Gréta   Kumite Female U16 +54kg 2014-08-03 11:13:42
        Hungarian Wadokai Karate Federation(HWKF), HUNGARY Varga Zsolt   Kumite Male U18 -76kg 2014-09-18 13:20:58
        Total entries: 72         Total athletes 52
Ireland Wado-Kai Karate-Do Remnei(IWKR)
 IRELAND
Kelly Aoife   Kumite Female U16 -54kg 2014-10-15 00:38:34
        Ireland Wado-Kai Karate-Do Remnei(IWKR), IRELAND Maye Niamh   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-10-15 00:39:12
        Ireland Wado-Kai Karate-Do Remnei(IWKR), IRELAND Maye Niamh   Kumite Female U14 +50kg 2014-10-15 00:39:12
        Ireland Wado-Kai Karate-Do Remnei(IWKR), IRELAND McFadden Leona   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-15 00:58:00
        Ireland Wado-Kai Karate-Do Remnei(IWKR), IRELAND ODonnell David   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-15 00:41:07
        Ireland Wado-Kai Karate-Do Remnei(IWKR), IRELAND ODonnell David   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-15 00:41:07
        Ireland Wado-Kai Karate-Do Remnei(IWKR), IRELAND Yore Eamonn   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-15 00:41:47
        Total entries: 7         Total athletes 5
FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM)
 ITALY
ACCETTONE MICHELA   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-21 09:58:17
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY AMANTE FEDERICA   Kumite Female Senior -55 kg 2014-10-21 10:26:01
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ASCONE FABRIZIO   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-21 10:55:10
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ASCONE FABRIZIO   Kumite Male U18 -68kg 2014-10-21 10:06:06
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY BARBIERI CLARISSA   Kumite Female U21 +60kg 2014-10-21 10:12:32
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY BELTRANO NICOLE   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-10-21 10:53:51
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY BELTRANO NICOLE   Kumite Female U14 -50kg 2014-10-23 16:58:16
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY BIANCINI GAIA   Kumite Female U21 -53kg 2014-10-21 10:10:19
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY BOVE ALESSANDRO   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-21 10:18:39
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY BREGOLI YURI   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-21 10:59:28
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CANNUCCIARI CHIARA   Kumite Female U21 -60 kg 2014-10-21 10:11:43
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CAVALIERI GINEVRA   Kumite Female U18 -53kg 2014-10-21 10:04:41
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CHIAPPELLI RACHELE   Kumite Female U18 -59kg 2014-10-21 10:07:25
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CICATIELLO LUCA   Kumite Male Senior -67kg 2014-10-21 10:26:37
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CLARELLI GIANFRANCO   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-21 10:27:24
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CONSOLI PAOLO   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-21 10:10:41
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CORTESI GIULIA   Kumite Female U21 +60kg 2014-10-21 10:12:48
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY COZZOLINO ROBERTO   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-21 10:26:51
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CRISCIO TIZIANO   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-10-21 10:53:41
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY CRISCIO TIZIANO   Kumite Male U14 -50kg 2014-10-21 09:50:08
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY DEL PROPOSTO LORENZO   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-21 11:05:40
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY DE FRANCESCO ALESSIO   Kumite Male U21 + 78kg 2014-10-21 10:12:13
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY DIAMANTINI VALERIA   Kumite Female Senior -68kg 2014-10-21 10:19:16
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY DI MATTIA LORENZO   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-10-21 10:54:16
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY DI MATTIA LORENZO   Kumite Male U16 -52kg 2014-10-21 09:55:46
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY DOBOSZ MATTEO   Kumite Male Senior -67kg 2014-10-21 10:13:17
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY FARINA MARCO   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-21 10:13:46
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY FEDERICI MATTIA   Kumite Male U14 -50kg 2014-10-21 09:51:13
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY FERRAMISCO GIORGIA   Kumite Female U16 -54kg 2014-10-21 09:56:42
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY FRANCO FABIOLA   Kumite Female U21 -53kg 2014-10-21 10:24:20
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY FYALL ALEXANDER   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-10-21 10:54:27
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY FYALL ALEXANDER   Kumite Male U16 -52kg 2014-10-21 09:55:27
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY GABRIELLI SIMONE   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-21 10:24:41
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY GALLO VINCENZO   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-21 10:24:55
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY GAVIOLI CHIARA   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-10-21 10:54:08
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY GAVIOLI CHIARA   Kumite Female U14 +50kg 2014-10-21 09:55:00
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY INNOCENTI ELEONORA   Kumite Female U21 -60 kg 2014-10-21 10:11:03
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 1(CRISCIO, MOSCIARELLI, SCHINA)     Kata Team male U14 2014-10-21 10:37:56
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 10(INNOCENTI, MARI, SINI, ZUIN)     Kumite Team female Seniors 2014-10-22 08:16:07
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 2(BELTRANO, GAVIOLI, Topczewska)     Kata Team female U14 2014-10-21 10:38:58
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 3(DI MATTIA, FYALL, REA)     Kata Team male U16 2014-10-21 10:39:49
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 4(FERRAMISCO, NICOLETTI, PETRONI)     Kata Team female U16 2014-10-21 10:40:53
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 5(ASCONE, BREGOLI, SANTARELLI)     Kata Team male Seniors 2014-10-21 10:44:23
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 6(DIAMANTINI, PICCIONI, SANTARELLI)     Kata Team female Seniors 2014-10-21 10:45:03
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 7(PARADISO, RAISSI, SANTARELLI, ZOUARI)     Kumite Team male U18 2014-10-21 11:10:59
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 8(CHIAPPELLI, MORELLI, ROMANELLI, SINACORE)     Kumite Team female U18 2014-10-21 11:11:55
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIA 9(CICATIELLO, CLARELLI, COZZOLINO, DOBOSZ, KHALILI, LASERRA, SEBASTIANI)     Kumite Team male Seniors 2014-10-21 11:22:20
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ITALIANO LORENZO   Kumite Male U18 -68kg 2014-10-21 10:06:26
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY KHALILI IBRAHIM   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-21 10:18:51
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY LASERRA GAETANO   Kumite Male U21 + 78kg 2014-10-21 10:25:08
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY LAZZARINI GIANMARCO   Kumite Male U16 -57kg 2014-10-21 09:56:20
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY Legge Christian   Kumite Male U18 +76kg 2014-10-21 10:09:39
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY LIN LINA   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-10-21 10:55:38
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY LINARI LEONARDO   kata male U21 2014-10-21 10:56:12
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY LINARI LEONARDO   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-21 10:10:04
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY MANCHI MICHELA   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-10-21 10:55:58
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY MARI LUCIA   Kumite Female Senior +68kg 2014-10-21 10:26:17
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY MONOLASCINA GIUSEPPE   Kumite Male U16 -70kg 2014-10-21 10:23:08
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY MORELLI JASMINE   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-21 10:08:36
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY NICOLETTI SIRIA   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-10-21 10:54:38
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY NICOLETTI SIRIA   Kumite Female U16 -54kg 2014-10-21 09:56:55
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PARADISO LORENZO   Kumite Male U18 -61kg 2014-10-21 09:59:45
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PASQUETTI LORENZO   Kumite Male U18 -76kg 2014-10-21 10:08:14
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PELLEGRINI LUCA   Kumite Male U14 +50kg 2014-10-21 09:54:34
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PERNIE NICCOLO   Kumite Male U16 -63kg 2014-10-21 09:57:37
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PETRONI SARA   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-10-21 10:54:52
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PETRONI SARA   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-21 09:57:59
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PICCIONI AGNESE   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-21 11:06:09
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PICCIONI AGNESE   Kumite Female Senior -61kg 2014-10-21 10:18:17
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY PIERALISI MATTIA   Kumite Male U18 -55kg 2014-10-21 09:59:11
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY RAISSI FEDERICO   Kumite Male U18 -76kg 2014-10-21 10:24:02
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY REA DANIELE   Kumite Male U16 -63kg 2014-10-21 09:57:21
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ROMANELLI CLAUDIA   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-21 10:23:43
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SANFILIPPO ALFIO   Kumite Male U16 -57kg 2014-10-21 10:22:26
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SANTARELLI DESIREE   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-21 11:05:56
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SANTARELLI DESIREE   Kumite Female Senior -61kg 2014-10-21 10:18:04
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SANTARELLI RAOUL TITO   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-21 10:55:20
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SANTARELLI RAOUL TITO   Kumite Male U18 +76kg 2014-10-21 10:08:59
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SAVIGNANO LIVIA   Kumite Female Senior -55 kg 2014-10-21 10:25:40
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SCHINA FRANCESCO   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-10-21 10:53:25
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SCHINA FRANCESCO   Kumite Male U14 +50kg 2014-10-21 09:54:12
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SEBASTIANI RICCARDO   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-21 10:27:12
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SINACORE ALESSIA   Kumite Female U18 -53kg 2014-10-21 10:23:24
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY SINI FRANCESCA   Kumite Female Senior +68kg 2014-10-21 10:20:18
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY Topczewska Wiktoria   Kumite Female U14 -40kg 2014-10-21 09:52:36
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY VENTURA ELENA   kata female U21 2014-10-21 10:58:22
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ZANZARRI ELEONORA   kata female U21 2014-10-21 10:59:15
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ZOUARI IBTISSEM   Kumite Male U18 -61kg 2014-10-21 10:04:21
        FEDERAZIONE ITALIANA ARTI MARZIALI(FIAM), ITALY ZUIN ERIKA   Kumite Female Senior -50kg 2014-10-21 10:25:27
        Total entries: 89         Total athletes 67
WadoKai Luxembourg(Lux)
 LUXEMBOURG
Biberich Philippe   Kumite Male U18 -61kg 2014-08-18 18:53:51
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Dos Santos Raphael   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-08-18 19:37:03
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Dos Santos Raphael   Kumite Male U14 -40kg 2014-08-18 19:37:03
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Dos Santos Sabrina   Kata Female Senior [+18 year] 2014-07-31 16:16:25
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Dos Santos Sabrina   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-07-31 16:16:25
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Dos Santos Sabrina   Kumite Female U18 -59kg 2014-07-31 16:16:25
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Gengler Luana   Kumite Female U14 -50kg 2014-08-18 19:04:21
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Luxembourg 1(Dos Santos, Paquet, Schmit)     Kumite Team female U18 2014-08-18 19:23:42
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Luxembourg 2(Biberich, Neves, Paquet, Sabotic)     Kumite Team male U18 2014-10-24 11:16:04
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Manso Ben   Kumite Male U16 -70kg 2014-08-18 19:37:31
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Martins Tevin   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-08-18 18:58:13
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Martins Tevin   Kumite Male U14 -50kg 2014-08-18 18:58:13
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Neves Jordan   Kumite Male U18 -55kg 2014-08-18 18:54:02
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Paquet Loïc   Kumite Male U18 -76kg 2014-08-18 19:00:56
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Sabotic Dino   Kumite Male U18 -61kg 2014-07-31 16:16:44
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Schlim Evelyn   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-08-18 19:37:16
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Schlim Evelyn   Kumite Female U14 +50kg 2014-08-18 19:37:16
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Schlim Letizia   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-07-31 16:17:10
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Schlim Letizia   Kumite Female U16 -54kg 2014-07-31 16:17:10
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Schmit Cassy   Kumite Female U18 -53kg 2014-08-18 19:04:53
        WadoKai Luxembourg(Lux), LUXEMBOURG Serrano Jessie   Kumite Female U16 -47kg 2014-08-18 18:59:14
        Total entries: 21         Total athletes 14
Stichting Wado Kai Nederland(SWKN)
 NETHERLANDS
Bosveld Marciana   Kumite Female U14 -40kg 2014-10-20 17:19:04
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Brand Gino   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-09-04 13:03:54
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS de Haan Aernoudt   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-20 17:19:47
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS De Jong Tom   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-09-04 13:05:36
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS De Ruijter Sterre   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-09-24 11:53:58
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Emmink Sophie   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-09-18 12:03:03
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Gevorgian Araik   Kumite Male U18 -76kg 2014-10-20 17:20:29
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Gevorgian Diana   Kumite Female U14 +50kg 2014-10-20 17:21:02
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Karaca Julide   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-20 17:21:25
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Koopal Rense   kata male U21 2014-09-24 11:55:08
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Rodink Tom   Kumite Male U18 +76kg 2014-10-20 17:24:22
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Roels Christiaan   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-09-04 13:05:52
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Soares Madu   Kumite Male U16 +70kg 2014-10-20 17:24:46
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Team Kata Netherlands(Brand, De Bruin, Zimmerman)     Kata Team male U16 2014-09-18 12:07:46
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Team Kumite U18(Gevorgian, Rodink, van Moerkerk)     Kumite Team male U18 2014-10-20 19:35:32
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS van Moerkerk Dylan   Kumite Male U18 -68kg 2014-10-20 17:25:16
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS van Moerkerk Joel   Kumite Male U16 -70kg 2014-10-20 17:25:40
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS van Zomeren Anna   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-20 17:26:02
        Stichting Wado Kai Nederland(SWKN), NETHERLANDS Zimmerman Rychon   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-09-18 12:03:25
        Total entries: 19         Total athletes 18
Portugal Wado-Kai(Wado PT)
 PORTUGAL
Barbas Luis   Kumite Male Senior +84kg 2014-08-20 23:08:27
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Borgas João   Kumite Male Senior -84kg 2014-07-31 15:07:21
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Branco Gonçalo   Kata Male Senior [+18 year] 2014-07-31 15:06:44
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Branco Gonçalo   Kumite Male Senior -75kg 2014-08-20 23:12:48
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Costa Marco   Kumite Male Senior -84kg 2014-08-23 12:29:40
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Maria Eliano   Kumite Male Senior +84kg 2014-07-31 15:07:35
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Monteiro Bernardo   Kata Male U14 [12-13 year] 2014-07-31 15:18:23
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Monteiro Bernardo   Kumite Male U14 +50kg 2014-07-31 15:18:23
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Portugal(Barbas, Borgas, Branco)     Kata Team male Seniors 2014-10-25 16:38:33
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Portugal(Barbas, Borgas, Branco, Costa, Maria, Santo)     Kumite Team male Seniors 2014-08-20 23:09:35
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Santo Luis   Kata Male Senior [+18 year] 2014-07-31 15:06:23
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Santo Luis   Kumite Male Senior -60kg 2014-07-31 15:06:23
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Santos João B.   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-07-31 14:54:42
        Portugal Wado-Kai(Wado PT), PORTUGAL Santos João B.   Kumite Male U18 +76kg 2014-07-31 14:54:42
        Total entries: 14         Total athletes 8
ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF)
 ROMANIA
Adrian PETRE   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-26 10:28:56
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Ady Romeo MAZERE   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-26 10:43:34
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA AIexandru PALMA   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-26 10:35:09
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA AIexandru PALMA   Kumite Male U21 + 78kg 2014-10-26 10:34:40
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Alexandra CIUPERCA   Kumite Female U21 -53kg 2014-10-26 10:36:53
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Andreea FIRCAL   Kumite Female U18 -59kg 2014-10-26 10:49:27
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Andreea MARGAS   Kumite Female U21 -53kg 2014-10-26 10:33:12
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Andrei BIDINA   Kumite Male Senior +84kg 2014-10-26 20:28:12
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Bogdan LIPIANU   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-26 10:25:14
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Bogdan LIPIANU   Kumite Male Senior -67kg 2014-10-26 10:25:38
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Daniel FUSARU   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-26 20:27:11
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Elena CIOSU   Kumite Female U21 -60 kg 2014-10-26 10:33:51
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Georgiana TINCA   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-26 10:26:18
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Georgiana TINCA   Kumite Female Senior -55 kg 2014-10-26 10:26:43
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Madalina PANFIL   Kumite Female Senior -68kg 2014-10-26 10:36:18
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Mario DAMIAN   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-26 10:31:29
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Mario DAMIAN   Kumite Male U18 -76kg 2014-10-26 10:31:53
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Mihnea GABUR   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-26 16:18:42
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Radu RADULEA   Kumite Male U18 -76kg 2014-10-26 10:38:37
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Rares ANITEI   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-26 10:42:13
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Wado kai Romania(Andrei, Bogdan, Daniel)     Kata Team male Seniors 2014-10-26 16:05:14
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Wado Kai Romanian(Adrian, Ady Romeo, AIexandru, Bogdan, Rares)     Kumite Team male Seniors 2014-10-26 16:14:51
        ROMANIAN MARTIIAL ARTS FEDERATION (RMAF), ROMANIA Wado Kai Romanian(Elena, Georgiana, Madalina)     Kumite Team female Seniors 2014-10-26 16:17:49
        Total entries: 23         Total athletes 16
Scottish Karate Federation(S.K.F)
 SCOTLAND
albiston fraser   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-21 22:27:39
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND anderson greg   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-21 22:17:58
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND anderson greg   Kumite Male U18 -55kg 2014-10-24 03:10:15
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND bradley jamie   kata male U21 2014-10-21 22:37:16
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND bradley jamie   Kumite Male Senior -75kg 2014-10-24 03:09:57
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND bradley jamie   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-24 03:09:57
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND buckley jack   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-10-21 22:24:59
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND buckley jack   Kumite Male U16 -52kg 2014-10-24 03:10:36
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND green andrew   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-21 22:28:33
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND holligan kate   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-21 22:26:13
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND holligan kate   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-10-21 22:25:52
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND holligan kate   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-24 03:11:14
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND scott thomas   Kata Male Senior [+18 year] 2014-10-21 22:27:14
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND SKF-(green, scott, Tainsh)     Kata Team male Seniors 2014-10-21 22:32:43
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND Tainsh Matthew   kata male U21 2014-10-21 22:25:28
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND wood hannah   Kata Female Senior [+18 year] 2014-10-21 22:31:38
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND wood hannah   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-10-21 22:31:38
        Scottish Karate Federation(S.K.F), SCOTLAND wood hannah   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-24 03:11:35
        Total entries: 18         Total athletes 9
SERBIAN KARATE UNION(SKU)
 SERBIA
Gajic Milos   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-28 03:30:17
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Gajic Milos   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-28 03:57:21
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Jeremic Milica   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-28 03:44:35
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Jerinic Snezana   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-28 03:44:51
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Jovanovic Nevena   Kumite Female U16 +54kg 2014-10-28 03:47:28
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Jovicic Igor   Kumite Male U16 -63kg 2014-10-28 03:47:42
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Markovic Dragisa   Kumite Male Senior -67kg 2014-10-28 03:48:08
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Markovic Dragisa   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-28 11:29:42
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Mirkovic Nikola   Kumite Male U18 +76kg 2014-10-28 03:48:39
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Simonovic Aleksandra   Kumite Female U14 +50kg 2014-10-28 03:48:51
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Stankovic Aleksandra   Kumite Female U16 -54kg 2014-10-28 03:49:03
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Stankovic Mladen   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-10-28 03:49:38
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Stankovic Mladen   Kumite Male U18 -68kg 2014-10-28 03:49:45
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Stanojevic Natalija   Kumite Female Senior -68kg 2014-10-28 03:50:54
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Stanojevic Natalija   Kumite Female U21 +60kg 2014-10-28 03:50:13
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Stevanovic Marko   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-28 03:51:17
        SERBIAN KARATE UNION(SKU), SERBIA Todorovic Milovan   Kumite Male U14 -50kg 2014-10-28 03:52:46
        Total entries: 17         Total athletes 13
SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO)
 SWITZERLAND
Cikaqi Fatlum   Kumite Male U18 +76kg 2014-08-18 09:08:07
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Conversano Lorena   Kumite Female U16 -47kg 2014-09-01 14:41:27
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Eugster Remo   Kumite Male Senior -60kg 2014-08-23 09:09:08
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Eugster Remo   Kumite Male U21 -68kg 2014-10-21 16:51:21
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Grob Kim   Kumite Male U16 -52kg 2014-09-01 14:40:15
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Hartmann Zoe   Kata Female Senior [+18 year] 2014-08-18 09:10:35
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Hirt Anna   Kumite Female U16 +54kg 2014-08-18 09:11:30
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Hirt Silvia   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-08-18 09:11:46
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Hirt Silvia   Kumite Female U16 -54kg 2014-08-18 09:11:46
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Kadar Ramona   Kata Female U16 [14-15 year] 2014-10-21 15:09:15
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Kadar Ramona   Kumite Female U16 -54kg 2014-08-18 09:12:30
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Keller Sarah   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-10-21 16:53:27
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Keller Sarah   Kumite Female U18 -59kg 2014-08-18 09:13:07
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Kurer Chiara   Kata Female U18 [16-17 year] 2014-09-01 15:54:28
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Kurer Chiara   Kumite Female U18 -48kg 2014-09-01 14:44:08
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Lombardo Alina   Kumite Female U18 -59kg 2014-09-01 14:54:20
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Lombardo Xenia   Kumite Female U16 +54kg 2014-09-01 15:56:59
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Matteo Ferradino   Kumite Male Senior -84kg 2014-10-21 16:54:10
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Matteo Ferradino   Kumite Male U21 - 78kg 2014-08-23 09:08:47
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Milosevic Mirjana   kata female U21 2014-09-01 15:03:15
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Milosevic Mirjana   Kumite Female U21 +60kg 2014-09-01 15:03:26
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Neuhaus Manuel   Kumite Male U18 -61kg 2014-08-18 09:14:01
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Pavlovic Dejan   Kumite Male Senior -75kg 2014-09-01 19:16:46
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Premraj Gandheban   kata male U21 2014-09-01 14:58:12
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Premraj Gandheban   Kumite Male U21 -68kg 2014-09-01 16:00:43
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Premraj Mukunthan   Kata Male Senior [+18 year] 2014-09-01 14:56:57
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Premraj Mukunthan   Kata Male U18 [16-17 year] 2014-09-01 14:56:52
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Premraj Mukunthan   Kumite Male U18 -61kg 2014-09-01 14:57:06
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Salvati Massimo   Kumite Male U18 -76kg 2014-09-01 15:05:52
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Schärer Kai   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-10-03 12:25:41
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Schärer Kai   Kumite Male U16 -57kg 2014-10-03 12:26:57
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Schärer Maya   Kata Female Senior [+18 year] 2014-09-17 13:58:12
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Schärer Maya   Kumite Female U18 -53kg 2014-08-18 09:15:08
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Schratter Kim   Kata Female U14 [12-13 year] 2014-10-21 16:49:47
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Schratter Kim   Kumite Female U14 +50kg 2014-08-18 09:15:26
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Swiss Wadokai Seniors(Keller, Schärer, Ulluri)     Kata Team female Seniors 2014-08-18 09:26:12
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Swiss Wadokai U18(Keller, Schärer, Ulluri)     Kumite Team female U18 2014-08-18 09:27:09
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Swiss Wadokai(Eugster, Hug, Matteo, Premraj, Rohner, Theivendran)     Kumite Team male Seniors 2014-09-01 16:06:03
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Theivendran Abishek   Kumite Male Senior -84kg 2014-08-18 09:16:00
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Theivendran Abishek   Kumite Male U21 - 78kg 2014-10-28 08:11:11
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Ulluri Dielza   Kumite Female U18 +59kg 2014-08-18 09:16:25
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Wernli Oliver   Kumite Male U16 -52kg 2014-08-18 09:17:25
        SWISS WADOKAI KARATE DO ORGANIZATION(SWKO), SWITZERLAND Witzig Jason   Kata Male U16 [14-15 year] 2014-09-01 14:39:49
        Total entries: 43         Total athletes 28
Welsh Karate Kai(WKK)
 WALES
Benson Jac   Kumite Male U14 +50kg 2014-10-21 12:33:45
        Welsh Karate Kai(WKK), WALES Conlan James   Kumite Male U16 +70kg 2014-10-21 12:34:05
        Welsh Karate Kai(WKK), WALES Conlan James   Kumite Male U16 -70kg 2014-10-25 12:54:15
        Welsh Karate Kai(WKK), WALES Gorton Ellis   Kumite Male U16 -57kg 2014-10-21 12:34:24
        Welsh Karate Kai(WKK), WALES Hayward Lauren   Kumite Female U18 +59kg 2014-10-21 12:34:42
        Welsh Karate Kai(WKK), WALES Mabe Reece   Kumite Male U14 -40kg 2014-10-21 12:35:06
        Welsh Karate Kai(WKK), WALES Potter Robert   Kumite Male U14 +50kg 2014-10-21 12:35:20
        Welsh Karate Kai(WKK), WALES Scott Samantha   Kumite Female Senior -61kg 2014-10-21 12:35:33
        Total entries: 8         Total athletes 7

        Teams: 20        Total entries: 443        Total athletes: 321

              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2021 (2021-11-28 10:51:00 CET +01:00)
WKF (World Karate Federation) APPROVED SOFTWARE