All entries of this event
 
ENGLAND WADO-KAI WADO KATA TOURNAMENT 2016  print this site
 Search:
Team Entries Categories Time of entry
England Wadokai(EWKR)
 ENGLAND
Needham Bronson Safdar(Needham, Safdar, brosnan)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-12 16:34:34
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Safdar Maud(Safdar, maud)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-12 16:36:26
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Ahmed Yusrah  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-25 15:28:53
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Aldwinkle Ellie  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:00:37
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Ashton Dickinson Robinson(Ashton, Robinson, dickinson)    Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-11 22:32:31
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Ashton Finlay  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:50:07
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Barringer Jack  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:28:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bates Jamie  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-18 21:03:38
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Beet Amelia  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:06:43
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Beet Preston(Beet, Preston)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:17:20
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Amy  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:03:18
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Bell(Bell, Bell)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:16:34
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Megan  Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:03:02
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Simms Richards(Bell, Richards, Simms)    Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-03-03 19:38:53
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Blackman Nigel  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-03-03 19:42:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Blackman Nigel  ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-03-03 19:42:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bradley Hawkins(Bradley, Hawkins)    Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:12:57
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bradley Hawkins(Bradley, Hawkins, Wells)    Teams Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:13:23
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bradley Mitchell  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 17:59:24
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND brosnan ellie  Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:13:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND burt nic  Juniors male U12 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:03:31
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND burt tom  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:02:25
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND clayton amy  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:23:13
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Coles Jess  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-12 16:54:29
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Coles Jess  ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-12 16:54:29
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Curley George  Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 21:46:09
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Das Soham  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:40:50
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dhami OGara(Dhami, OGara)    Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:22:04
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dhami Pav  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:11:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dhami Pavaneet  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:08:17
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dickinson Ashton(Ashton, dickinson)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-27 13:34:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND dickinson jack  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:49:43
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dudheath Rohan  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:29:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Fidalgo Antonio  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-12 16:55:48
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin Jack  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-11 21:58:00
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin Ruby  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:58:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin x2 Zade(Franklin, Franklin, zade)    Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-11 22:26:43
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin x2(Franklin, Franklin)    Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 17:01:57
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Garrard James  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-18 21:02:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Garrard Liam  Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-18 21:02:41
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Giray Aydin  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:51:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Giray Kelly(Giray, Kelly)    Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-25 07:53:47
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Hall Conrad  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:04:47
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Harvey Jacob  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:26:55
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Hawkins Reece  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 17:59:49
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Hirota yuna  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:04:12
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Jallow Jasmine  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-03-03 19:30:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Jolliffe Jack  Cadets male U16 / 10. - 7. Kyu 2016-02-20 13:30:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Kelly Giray Robinson(Giray, Kelly, Robinson)    Teams Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-11 22:59:07
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Kelly Jason  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:50:37
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND lancaster cameron  Cadets male U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:24:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Major Will  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-22 21:01:56
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Marshall Benjie  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:41:30
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Martin Caitlin  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:59:56
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Martin Shonagh  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:59:32
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Mason Jack  Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-03-03 19:29:55
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Maud Gabee Needham(Needham, Santoriello, maud)    Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-11 23:02:13
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND maud sebastian  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:18:29
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Moczynska Martin(Martin, Moczynska)    Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 16:50:41
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Moczynska Martin(Martin, Moczynska)    Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 16:52:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Moczynska Wiktoria  Juniors female U12 / 3 Kyu - Dan 2016-02-11 22:01:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Needham Ellie  Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:18:04
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Needham Josie  Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:17:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Nguyen Quan  Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 21:44:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND oakes harvey  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:09:52
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND OGara Dhami Bates(Bates, Dhami, OGara)    Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-18 21:05:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND OGara Steve  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-06 18:09:03
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND OGara Steve  ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-06 18:09:03
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Parker Amelia  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-27 13:25:24
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Parker Asa  ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 8. KYU - 5. KYU 2016-02-11 21:36:24
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Pink Becky  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-03-03 19:31:44
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Pink Skilbeck Shough(Pink, Shough, Skilbeck)    Teams Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-03-03 19:33:40
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Pink Skilbeck(Pink, Skilbeck)    Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-03-03 19:32:51
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preece Megan  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:07:18
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preece Richards(Preece, Richards)    Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:20:35
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preston Gemma  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:05:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preston Steve  Adults male 16+ / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:06:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Richards matthew  Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:01:12
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Richards Mollie  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:02:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robinson Charlotte  Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 21:51:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Alan  Adults male 16+ / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:04:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Freya  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:03:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Preece(Preece, Robson)    Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:19:35
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Safdar Zain  Cadets male U16 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:20:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Santoriello Gabee  Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:20:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Santoriello Needham(Needham, Santoriello)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-12 16:31:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Serbic Sinisa  ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-11 22:08:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Shough Georgina  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-03-03 19:30:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Simms Lilly  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:00:41
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Simms Richards(Richards, Simms)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:15:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Singh Rishi  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:35:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Skilbeck jessica  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-03-03 19:31:15
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Skinner Imogen  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:05:08
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Speirs Teneisha  Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:35:02
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Streuli Janine  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-12 16:55:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Swindells Aron  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:10:40
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Talwar Devvir  Juniors male U12 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:21:42
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Talwar yugvir  Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:22:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Theodoulou Panos  ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-11 21:47:09
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Vorley Brett  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-11 21:48:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Vorley Brett  ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-11 21:48:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Welch Clayton(Welch, clayton)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-11 22:29:14
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Welch Holly  Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:23:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wells Jacob  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:00:09
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wells Molly  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:02:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wells Robinson(Robinson, Wells)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:23:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND White Oliver  Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:16:38
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Katrina  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:11:08
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Tara  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:11:34
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Wilson Robson(Robson, Wilson, Wilson)    Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 16:38:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson x 2(Wilson, Wilson)    Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-03-03 19:37:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND wood matthew  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-11 22:12:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND zade navid  Adults male 16+ / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:12:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Zade Wood(wood, zade)    Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-27 13:36:29
        Total entries: 114
Eckernförder Karateverein Fuji Yama e. V.(FYE)
 GERMANY
Schumacher Sophie  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-01-12 15:44:23
        Total entries: 1
JKK Nippon Berlin(Nippon)
 GERMANY
Hölker Charly  Cadets male U16 / 6. - 4. Kyu 2016-01-15 00:24:52
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY KG Berlin-Eckernförde(Nguyen, Schumacher, Schöllkopf)    Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-03-04 21:01:58
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Mahn Boris  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-01-19 21:17:30
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Nguyen Anni  Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-01-15 00:26:16
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Scheer Nikolai  Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-01-15 00:24:22
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Schöllkopf Ally  Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-01-15 00:25:33
        Total entries: 6
Chinto Kayl(Chinto Kayl)
 LUXEMBOURG
Alibasic Leoni  Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-19 17:30:27
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Amorim Oliveira Mariana  Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-22 14:44:06
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Bichel André  Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-19 18:06:46
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chinto Kayl 1(Alibasic, Schumann)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-19 17:31:47
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chinto Kayl 3(Alibasic, Amorim Oliveira, Schumann)    Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-22 14:46:44
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chinto Kayl 4(Bichel, Schuh)    Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-24 13:49:33
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chintz Kayl 2(Costantini, Wetz)    Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-22 14:45:16
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Costantini Luca  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-22 14:43:25
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Schumann Chiara  Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-19 17:30:43
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Wetz Yuri  Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-22 14:43:40
        Total entries: 10

        Teams: 4        Total entries: 131        Competitors: 99

              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2021 (2021-05-13 14:30:55 CEST +02:00)
WKF (World Karate Federation) APPROVED SOFTWARE