All entries of this event
 
ENGLAND WADO-KAI WADO KATA TOURNAMENT 2016  print this site
 Search:
Team Entries Categories Time of entry
England Wadokai(EWKR)
 ENGLAND
Needham Bronson Safdar(Needham, Safdar, brosnan)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-12 16:34:34
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Safdar Maud(Safdar, maud)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-12 16:36:26
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Ahmed Yusrah Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-25 15:28:53
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Aldwinkle Ellie Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:00:37
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Ashton Dickinson Robinson(Ashton, Robinson, dickinson)   Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-11 22:32:31
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Ashton Finlay Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:50:07
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Barringer Jack Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:28:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bates Jamie Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-18 21:03:38
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Beet Amelia Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:06:43
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Beet Preston(Beet, Preston)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:17:20
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Amy Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:03:18
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Bell(Bell, Bell)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:16:34
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Megan Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:03:02
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bell Simms Richards(Bell, Richards, Simms)   Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-03-03 19:38:53
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Blackman Nigel Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-03-03 19:42:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Blackman Nigel ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-03-03 19:42:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bradley Hawkins(Bradley, Hawkins)   Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:12:57
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bradley Hawkins(Bradley, Hawkins, Wells)   Teams Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:13:23
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Bradley Mitchell Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 17:59:24
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND brosnan ellie Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:13:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND burt nic Juniors male U12 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:03:31
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND burt tom Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:02:25
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND clayton amy Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:23:13
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Coles Jess Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-12 16:54:29
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Coles Jess ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-12 16:54:29
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Curley George Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 21:46:09
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Das Soham Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:40:50
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dhami OGara(Dhami, OGara)   Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:22:04
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dhami Pav Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:11:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dhami Pavaneet Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:08:17
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dickinson Ashton(Ashton, dickinson)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-27 13:34:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND dickinson jack Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:49:43
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Dudheath Rohan Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:29:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Fidalgo Antonio Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-12 16:55:48
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin Jack Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-11 21:58:00
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin Ruby Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:58:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin x2 Zade(Franklin, Franklin, zade)   Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-11 22:26:43
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Franklin x2(Franklin, Franklin)   Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 17:01:57
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Garrard James Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-18 21:02:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Garrard Liam Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-18 21:02:41
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Giray Aydin Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:51:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Giray Kelly(Giray, Kelly)   Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-25 07:53:47
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Hall Conrad Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:04:47
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Harvey Jacob Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:26:55
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Hawkins Reece Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 17:59:49
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Hirota yuna Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:04:12
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Jallow Jasmine Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-03-03 19:30:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Jolliffe Jack Cadets male U16 / 10. - 7. Kyu 2016-02-20 13:30:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Kelly Giray Robinson(Giray, Kelly, Robinson)   Teams Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-11 22:59:07
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Kelly Jason Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:50:37
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND lancaster cameron Cadets male U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:24:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Major Will Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-22 21:01:56
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Marshall Benjie Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:41:30
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Martin Caitlin Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:59:56
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Martin Shonagh Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 21:59:32
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Mason Jack Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-03-03 19:29:55
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Maud Gabee Needham(Needham, Santoriello, maud)   Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-11 23:02:13
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND maud sebastian Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:18:29
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Moczynska Martin(Martin, Moczynska)   Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 16:50:41
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Moczynska Martin(Martin, Moczynska)   Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 16:52:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Moczynska Wiktoria Juniors female U12 / 3 Kyu - Dan 2016-02-11 22:01:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Needham Ellie Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:18:04
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Needham Josie Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:17:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Nguyen Quan Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 21:44:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND oakes harvey Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:09:52
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND OGara Dhami Bates(Bates, Dhami, OGara)   Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-18 21:05:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND OGara Steve Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-06 18:09:03
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND OGara Steve ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-06 18:09:03
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Parker Amelia Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-27 13:25:24
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Parker Asa ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 8. KYU - 5. KYU 2016-02-11 21:36:24
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Pink Becky Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-03-03 19:31:44
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Pink Skilbeck Shough(Pink, Shough, Skilbeck)   Teams Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-03-03 19:33:40
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Pink Skilbeck(Pink, Skilbeck)   Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-03-03 19:32:51
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preece Megan Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:07:18
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preece Richards(Preece, Richards)   Pairs Mixed U16 / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:20:35
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preston Gemma Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:05:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Preston Steve Adults male 16+ / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:06:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Richards matthew Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:01:12
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Richards Mollie Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:02:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robinson Charlotte Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 21:51:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Alan Adults male 16+ / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:04:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Freya Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:03:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Robson Preece(Preece, Robson)   Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-06 18:19:35
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Safdar Zain Cadets male U16 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:20:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Santoriello Gabee Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:20:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Santoriello Needham(Needham, Santoriello)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-12 16:31:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Serbic Sinisa ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-11 22:08:59
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Shough Georgina Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-03-03 19:30:45
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Simms Lilly Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:00:41
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Simms Richards(Richards, Simms)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:15:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Singh Rishi Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:35:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Skilbeck jessica Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-03-03 19:31:15
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Skinner Imogen Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:05:08
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Speirs Teneisha Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 21:35:02
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Streuli Janine Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-12 16:55:21
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Swindells Aron Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-11 22:10:40
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Talwar Devvir Juniors male U12 / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:21:42
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Talwar yugvir Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:22:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Theodoulou Panos ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-11 21:47:09
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Vorley Brett Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-11 21:48:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Vorley Brett ADULTS MIXED VETERANS 40+ / 4. KYU - DAN 2016-02-11 21:48:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Welch Clayton(Welch, clayton)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-11 22:29:14
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Welch Holly Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:23:58
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wells Jacob Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-02-06 18:00:09
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wells Molly Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-06 18:02:36
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wells Robinson(Robinson, Wells)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-06 18:23:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND White Oliver Juniors male U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:16:38
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Katrina Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:11:08
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Tara Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-02-11 22:11:34
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson Wilson Robson(Robson, Wilson, Wilson)   Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-12 16:38:05
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Wilson x 2(Wilson, Wilson)   Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-03-03 19:37:01
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND wood matthew Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-11 22:12:11
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND zade navid Adults male 16+ / 6. - 4. Kyu 2016-02-11 22:12:39
        England Wadokai(EWKR), ENGLAND Zade Wood(wood, zade)   Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-27 13:36:29
Eckernförder Karateverein Fuji Yama e. V.(FYE)
 GERMANY
Schumacher Sophie Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-01-12 15:44:23
JKK Nippon Berlin(Nippon)
 GERMANY
Hölker Charly Cadets male U16 / 6. - 4. Kyu 2016-01-15 00:24:52
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY KG Berlin-Eckernförde(Nguyen, Schumacher, Schöllkopf)   Teams Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-03-04 21:01:58
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Mahn Boris Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-01-19 21:17:30
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Nguyen Anni Adults female 16+ / 3. Kyu - Dan 2016-01-15 00:26:16
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Scheer Nikolai Cadets male U16 / 3. Kyu - Dan 2016-01-15 00:24:22
        JKK Nippon Berlin(Nippon), GERMANY Schöllkopf Ally Cadets female U16 / 3. Kyu - Dan 2016-01-15 00:25:33
Chinto Kayl(Chinto Kayl)
 LUXEMBOURG
Alibasic Leoni Juniors female U12 / 6. - 4. Kyu 2016-02-19 17:30:27
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Amorim Oliveira Mariana Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu 2016-02-22 14:44:06
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Bichel André Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan 2016-02-19 18:06:46
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chinto Kayl 1(Alibasic, Schumann)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-19 17:31:47
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chinto Kayl 3(Alibasic, Amorim Oliveira, Schumann)   Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-22 14:46:44
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chinto Kayl 4(Bichel, Schuh)   Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan 2016-02-24 13:49:33
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Chintz Kayl 2(Costantini, Wetz)   Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu 2016-02-22 14:45:16
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Costantini Luca Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-22 14:43:25
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Schumann Chiara Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-19 17:30:43
        Chinto Kayl(Chinto Kayl), LUXEMBOURG Wetz Yuri Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu 2016-02-22 14:43:40
        Clubs: 4        Total entries: 131        Competitor: 99
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-05-30 01:30:29 CEST +02:00)
WKF (World Karate Federation) APPROVED SOFTWARE