Gladsaxe Karate Cup 2020
Days
Hours
Minutes
Seconds

rss

Press Registration

Tickets

Timetable

Live Stream
Hotels & Airbnbs

Hotels & Airbnbs

Need a place to stay? Compare every available hotel deals and Airbnbs right here, and book now before prices go up!
Last update of this site: 2020-04-07 23:17:07

Date

2020.10.17 - 2020.10.18

Entry deadline:

2020.02.01 - 2020.09.25 (23:00)
78 days 2 hours

Registration mode

Exact day (2020.10.17)

Time Zone

Europe/Zurich (2020-07-09 20:30)

Country

 DENMARK

Location

Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg

Site plan

map

Route plan

map

Downloads / Gallery
Type

Tournament

Contact:

ks@gladsaxekarateklub.dk

E-Payment


Entries: For this event no entry permission is required.

Limited number of entries: 600
If limit is set higher than 0 and limit is reached, no more entries can be entered by clubs. All further entries will be on a waiting list and have to be attended by the event manager. The event manager will decide, if entries of the waiting list will be accepted or not. If you have any questions please contact the event manager.

Only this countries are allowed to register competitors: DENMARK / FAROE ISLANDS / FINLAND / ICELAND / NORWAY / SPAIN / SWEDEN

Invitation til Gladsaxe Karate Cup 2020

Gladsaxe Karate Klub afholder igen Gladsaxe Karate Cup.  

Vi indbyder lørdag d. 17. okt. og søndag d. 18. okt 2020 til et par gode dage, hvor der vil være mulighed for at stille op i Individuel kumité, kata og holdkata

 • Sted: Gladsaxe Hallen, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg
 • Arrangør: Gladsaxe Karate Klub
 • Chefdommer: Jan Christoffersen

 

Program: www.sportdata.org

Lørdag: Stævnestart kl.9.00 for følgende kata og kumité klasser:

 • Børn: 7-8-9-10-11-12 og 13 år
 • Holdkata: 8-13 år (mix hold tilladt)

Søndag stævnestart kl.9.00 for følgende kata og kumité klasser:

 • Piger/drenge: 14/15 år og 16/17 år
 • Damer/herre: 16-34 år
 • Master: 35-44 år og +45 år
 • Holdkata: +14 år mix hold tilladt
 • Super kata: +14år, min. 3 kyu

 

Regler:

 • Dansk Karate Forbunds kampregler, undtagelser Kata: 
 • Kyu grader 1 kata
 • Dan grader: Min. 2 forskellige kataer
 • Holdkata: 1 kata og der må gerne vises Bunkai (tæller ikke med)
 • Superkata: Ny kata hver runde

 

Pris: Det koster 200,- kr. pr. individuel kategori og 300,- kr. for holdkata.

Tilmelding:

 • SENESTE tilmelding/betaling er fredag d. 25. sept. 2020. 
 • Tilmeldingen er først gyldig ved betaling.

Betaling skal det samlede beløb overføres til: 

 • Danske bank Reg.nr. 1551  Kto.nr. 10995957  
 • Klubnavnet skal angives på overførslen!

 

Vi gør opmærksom på følgende:

 • Puljer bliver ikke længere lagt sammen, det er blevet indskærpet, at man skal overholde kategoriseringerne.
 • Ender man i en pulje, som eneste deltager vil puljen blive aflyst og startgebyret vil blive returneret.
 • Deltagelse i stævnet er på eget ansvar!
 • Det er påkrævet at deltageren/klubben er ansvarlig for at overholde DKarF og WKFs regler og vedtægter!
   

For alle spørgsmål kontakt:   ks@gladsaxekarateklub.dk

Sportslig hilsen    
Stævneledelsen   
Gladsaxe Karate Klub

 

------------------------------English Version------------------------------

 

Invitation to Gladsaxe Karate Cup 2020

Gladsaxe Karate Club hosts the Gladsaxe Karate Cup.

We invite you to the event on Saturday, Oct 17 and Sunday, Oct 18, 2020 for a couple of days where there will be opportunity to participate in Individual Kumité, Kata and Team Kata

 • Location: Gladsaxe Hallen, Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg, Denmark
 • Organizer: Gladsaxe Karate Club
 • Chief referee: Jan Christoffersen

 

Program: www.sportdata.org

Saturday: Event start at 9am for the following kata and kumité classes:

 • Children: 7-8-9-10-11-12 and 13 years
 • Team kata: 8-13 years (mix team allowed)

Sunday event starts at 9am for the following kata and kumite classes:

 • Girls / boys: 14/15 years and 16/17 years
 • Female/male: 16-34 years
 • Master female/male: 35-44 years and +45 years
 • Team kata: +14 years mix team allowed
 • Super kata female/male: + 14years, min. 3 kyu

 

Rules:

 • Danish Karate Federation's competitions rules, exceptions Kata:
 • Kyu grades: 1 kata
 • Dan grades: Min. 2 different kata
 • Team kata: 1 kata - Bunkai is optional - Bunkai does not count in the evaluation 
 • Superkata female/male: New kata every round

 

Price: DKK 200, - per. individual category and DKK 300 for team kata.

Registration:

 • LAST REGISTRATION / PAYMENT is Friday, Sep. 25th, 2020.
 • Registration is only valid upon payment.

Payment must transfer the total amount to:

 • Danske bank Reg.no. 1551 Kto.nr. 10995957
 • The club name must be stated on the transfer!

 

Please note the following:

 • Pools are no longer added together, it has been emphasized that the categorizations must be adhered to.
 • If you end up in a pool as the only participant, the pool will be canceled and the starting fee will be returned.
 • Participation in the event is at your own risk!
 • It is required that the participant / club is responsible for complying with DKarF and WKF's rules and regulations!

For all questions contact:

ks@gladsaxekarateklub.dk

 

Sporting greetings    
Organizing commitee   
Gladsaxe Karate Club

Weather Forecast
Flights

Find your FLIGHT

euroflyrefund.com
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2020 (2020-07-09 20:30:28 CEST +02:00)
WKF (World Karate Federation) APPROVED SOFTWARE