ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 8-9 ΕΤΩΝ -24&-27κλ [ΣΥΝΕΝΩΣΗ]

  

Main Tree Pool 1 - Round 1

 • ΡΙΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
  ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ ΑΣΜΤ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΚΑ ΜΑΧ ΤΕΧ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΡΙΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
  ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ ΑΣΜΤ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΚΑ ΜΑΧ ΤΕΧ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΡΙΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
  ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ ΑΣΜΤ,GRE
  Country Score
  GRE
 • ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΚΑ ΜΑΧ ΤΕΧ,GRE
  Country Score
  GRE
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 2

 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 3

 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 4

 • Country Score
 • Country Score

Main Tree Pool 1 - Round 5

 • Country Score
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2022 (2022-08-12 13:36:25 CEST +02:00)