sportdata
52nd EKF Senior Championships - 2017-05-04

2017-05-04 / 2017-05-05 / Print

Tatami 1 Tatami 2 Tatami 3 Tatami 4
09:00 Male Kata (17 entries draw)
Pool 1/2
09:00 - 10:55 (01:55)
Male Kata (16 entries draw)
Pool 2/2
09:00 - 10:45 (01:45)
Female Kata (14 entries draw)
Pool 1/2
09:00 - 10:30 (01:30)
Female Kata (13 entries draw)
Pool 2/2
09:00 - 10:25 (01:25)
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25 Female Kata (4 entries draw)
Repechage 2
10:25 - 10:45 (00:20)
10:30 Female Kata (4 entries draw)
Repechage 1
10:30 - 10:50 (00:20)
10:35
10:40
10:45 Male Kata (5 entries draw)
Repechage 2
10:45 - 11:15 (00:30)
10:50
10:55 Male Kata (5 entries draw)
Repechage 1
10:55 - 11:25 (00:30)
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25 Male Kumite 84+ Kg (13 entries draw)
Pool 1/2
11:25 - 12:40 (01:15)
Male Kumite 84+ Kg (12 entries draw)
Pool 2/2
11:25 - 12:30 (01:05)
Male Kumite -84 Kg (15 entries draw)
Pool 1/2
11:25 - 12:50 (01:25)
Male Kumite -84 Kg (14 entries draw)
Pool 2/2
11:25 - 12:45 (01:20)
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30 Female Kumite 68+ Kg (11 entries draw)
Pool 2/2
12:30 - 13:20 (00:50)
12:35
12:40 Female Kumite 68+ Kg (12 entries draw)
Pool 1/2
12:40 - 13:35 (00:55)
12:45 Female Kumite -68 Kg (15 entries draw)
Pool 2/2
12:45 - 13:55 (01:10)
12:50 Female Kumite -68 Kg (15 entries draw)
Pool 1/2
12:50 - 14:00 (01:10)
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20 Male Kumite -75 Kg (16 entries draw)
Pool 2/2
13:20 - 14:50 (01:30)
13:25
13:30
13:35 Male Kumite -75 Kg (17 entries draw)
Pool 1/2
13:35 - 15:10 (01:35)
13:40
13:45
13:50
13:55 Male Kumite -67 Kg (16 entries draw)
Pool 2/2
13:55 - 15:25 (01:30)
14:00 Male Kumite -67 Kg (16 entries draw)
Pool 1/2
14:00 - 15:30 (01:30)
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50 Female Kumite -61 Kg (16 entries draw)
Pool 2/2
14:50 - 16:05 (01:15)
14:55
15:00
15:05
15:10 Female Kumite -61 Kg (16 entries draw)
Pool 1/2
15:10 - 16:25 (01:15)
15:15
15:20
15:25 Female Kumite -55 Kg (15 entries draw)
Pool 2/2
15:25 - 16:35 (01:10)
15:30 Female Kumite -55 Kg (16 entries draw)
Pool 1/2
15:30 - 16:45 (01:15)
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05 Male Kumite -60 Kg (13 entries draw)
Pool 2/2
16:05 - 17:20 (01:15)
16:10
16:15
16:20
16:25 Male Kumite -60 Kg (14 entries draw)
Pool 1/2
16:25 - 17:45 (01:20)
16:30
16:35 Female Kumite -50 Kg (12 entries draw)
Pool 2/2
16:35 - 17:30 (00:55)
16:40
16:45 Female Kumite -50 Kg (12 entries draw)
Pool 1/2
16:45 - 17:40 (00:55)
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20 Female Kumite 68+ Kg (4 entries draw)
Repechage 1
17:20 - 17:35 (00:15)
17:25
17:30 Male Kumite -84 Kg (4 entries draw)
Repechage 1
17:30 - 17:50 (00:20)
17:35 Female Kumite 68+ Kg (4 entries draw)
Repechage 2
17:35 - 17:50 (00:15)
17:40 Female Kumite -68 Kg (4 entries draw)
Repechage 1
17:40 - 17:55 (00:15)
17:45 Male Kumite 84+ Kg (4 entries draw)
Repechage 1
17:45 - 18:05 (00:20)
17:50 Male Kumite -75 Kg (5 entries draw)
Repechage 1
17:50 - 18:15 (00:25)
Male Kumite -84 Kg (4 entries draw)
Repechage 2
17:50 - 18:10 (00:20)
17:55 Female Kumite -68 Kg (4 entries draw)
Repechage 2
17:55 - 18:10 (00:15)
18:00
18:05 Male Kumite 84+ Kg (4 entries draw)
Repechage 2
18:05 - 18:25 (00:20)
18:10 Male Kumite -67 Kg (4 entries draw)
Repechage 1
18:10 - 18:30 (00:20)
Female Kumite -55 Kg (4 entries draw)
Repechage 1
18:10 - 18:25 (00:15)
18:15 Male Kumite -75 Kg (5 entries draw)
Repechage 2
18:15 - 18:40 (00:25)
18:20
18:25 Female Kumite -61 Kg (4 entries draw)
Repechage 1
18:25 - 18:40 (00:15)
Female Kumite -55 Kg (4 entries draw)
Repechage 2
18:25 - 18:40 (00:15)
18:30 Male Kumite -67 Kg (4 entries draw)
Repechage 2
18:30 - 18:50 (00:20)
18:35
18:40 Female Kumite -61 Kg (4 entries draw)
Repechage 2
18:40 - 18:55 (00:15)
Male Kumite -60 Kg (4 entries draw)
Repechage 1
18:40 - 19:00 (00:20)
Female Kumite -50 Kg (4 entries draw)
Repechage 1
18:40 - 18:55 (00:15)
18:45
18:50
18:55 Female Kumite -50 Kg (4 entries draw)
Repechage 2
18:55 - 19:10 (00:15)
19:00 Male Kumite -60 Kg (4 entries draw)
Repechage 2
19:00 - 19:20 (00:20)
19:05
19:10
19:15

sportdata
52nd EKF Senior Championships - 2017-05-05

2017-05-04 / 2017-05-05 / Print

Tatami 1 Tatami 2 Tatami 3 Tatami 4
09:00 Male Team Kata (5 entries draw)
Pool 1/2
09:00 - 09:30 (00:30)
Male Team Kata (5 entries draw)
Pool 2/2
09:00 - 09:30 (00:30)
Female Team Kata (7 entries draw)
Pool 1/2
09:00 - 09:45 (00:45)
Female Team Kata (6 entries draw)
Pool 2/2
09:00 - 09:35 (00:35)
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30 Male Team Kata (3 entries draw)
Repechage 1
09:30 - 09:45 (00:15)
Male Team Kata (3 entries draw)
Repechage 2
09:30 - 09:45 (00:15)
09:35 Female Team Kata (3 entries draw)
Repechage 2
09:35 - 09:50 (00:15)
09:40
09:45 Female Team Kata (3 entries draw)
Repechage 1
09:45 - 10:00 (00:15)
09:50
09:55
10:00 Male Team Kumite (6 entries draw)
Pool 1/4
10:00 - 12:30 (02:30)
Male Team Kumite (5 entries draw)
Pool 2/4
10:00 - 12:00 (02:00)
Male Team Kumite (6 entries draw)
Pool 3/4
10:00 - 12:30 (02:30)
Male Team Kumite (5 entries draw)
Pool 4/4
10:00 - 12:00 (02:00)
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00 Female Team Kumite (7 entries draw)
Pool 2/4
12:00 - 13:30 (01:30)
Female Team Kumite (7 entries draw)
Pool 4/4
12:00 - 13:30 (01:30)
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30 Male Team Kumite (2 entries draw)
Pool winner -> 1/2 Final 1
12:30 - 13:00 (00:30)
Male Team Kumite (2 entries draw)
Pool winner -> 1/2 Final 2
12:30 - 13:00 (00:30)
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00 Female Team Kumite (8 entries draw)
Pool 1/4
13:00 - 14:45 (01:45)
Female Team Kumite (7 entries draw)
Pool 3/4
13:00 - 14:30 (01:30)
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30 Male Team Kumite (4 entries draw)
Repechage 1
13:30 - 15:00 (01:30)
Male Team Kumite (4 entries draw)
Repechage 2
13:30 - 15:00 (01:30)
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30 Female Team Kumite (2 entries draw)
Pool winner -> 1/2 Final 2
14:30 - 14:45 (00:15)
14:35
14:40
14:45 Female Team Kumite (2 entries draw)
Pool winner -> 1/2 Final 1
14:45 - 15:00 (00:15)
Female Team Kumite (4 entries draw)
Repechage 2
14:45 - 15:30 (00:45)
14:50
14:55
15:00 Female Team Kumite (4 entries draw)
Repechage 1
15:00 - 15:45 (00:45)
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30 OPENING CEREMONY
17:30 - 18:30 (01:00)
OPENING CEREMONY
17:30 - 18:30 (01:00)
OPENING CEREMONY
17:30 - 18:30 (01:00)
OPENING CEREMONY
17:30 - 18:30 (01:00)
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25